نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1399 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 335 تا صفحه 346 .
 
عنوان مقاله: 

پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مقطعی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بستری شدن یکی از پیامدهای بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) می باشد که می تواند اثرات مختلفی را برکیفیت زندگی بیماران نهند. از این رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS می باشد. روش ها: در یک پژوهش مقطعی، 162 بیمار مبتلا به MS (در سه گروه فاقد بستری، 2-1 بار بستری و 3 ≤ بار بستری) توسط نمونه گیری پیاپی انتخاب و با استفاده از سیاهه متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی و پرسشنامه زمینه یابی سلامت (SF-36) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار فیشر (LSD) تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل ها نشان داد که اثرات دوره بستری بر سرزندگی، سلامت روانی و مجموع مولفه روانی کیفیت زندگی معنی دار است (05/0 > P). پیگیری تفاوت بین میانگین ها در گروه های بستری حاکی از آن بود که در کلیه متغیرهای معنی دار شناسایی شده، بیماران با 3 ≤ بار بستری از نمرات میانگین پایین تری برخوردار بودند (05/0 > P). در این میان، تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف بستری از نظر ابعاد فیزیکی کیفیت زندگی مشاهده نشد (05/0 < P). نتیجه گیری: پیامدهای حاصله از بستری در MS منجر به کاهش ابعاد روان شناختی کیفیت زندگی بیماران می-گردد و اثرات آن در بیماران با فراوانی بستری بیشتر برجسته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالح پور، ق.، و صحراییان جهرمی، ز.، و عقیقی، آ. (1399). پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مقطعی. علوم پزشکی صدرا, 8(4 ), 335-346. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=556173Vancouver : کپی

صالح پور قاسم، صحراییان جهرمی زهرا، عقیقی آرش. پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مقطعی. علوم پزشکی صدرا. 1399 [cited 2022May24];8(4 ):335-346. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=556173IEEE : کپی

صالح پور، ق.، صحراییان جهرمی، ز.، عقیقی، آ.، 1399. پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مقطعی. علوم پزشکی صدرا, [online] 8(4 ), pp.335-346. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=556173. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی