نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1399 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 105 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

تأثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 
زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پنج علف کش (تری بنورون متیل، متریبوزین، تریفلورالین، هالوکسی فوپ آرمتیل و توفوردی) بر فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آز خاک بود. روش بررسی: آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار علف کش و خاک شاهد در سه تکرار و به مدت شش ماه انجام شد و فعالیت آنزیم ها در ابتدای آزمایش، سه و شش ماه پس از شروع آزمایش اندازه گیری شد. غلظت علف کش ها 27/0، 67/0، 67/0، 67/0 و 1/0میلی گرم در کیلوگرم خاک به ترتیب برای هالوکسی فوپ، متریبوزین، تریفلورالین، توفوردی و تریبنورون متیل بود. یافته ها: بین علف کش ها از لحاظ تأثیر بر فعالیت آنزیم ها تفاوت معنی داری (01/0p 14â ‰ ¤ "> ) وجود داشت. اثر علف کش ها پس از سه ماه کاهش فعالیت آنزیم اوره آز نسبت به شاهد (9/34 14 Î ¼ gN. g-1"> ) بود که بیشترین تغییرات معنی دار مربوط به تریفلورالین (8/24 14 Î ¼ gN. g-1"> ) بود که نسبت به شاهد 9/28 درصد کاهش داشت. فعالیت آنزیم اوره آز پس از شش ماه نسبت به سه ماه افزایش داشت و در مورد علف کش های تریفلورالین (1/35 14 Î ¼ gN. g-1"> ) این افزایش به میزان 5/41 درصد بود که نسبت به همین تیمار در مدت سه ماه تفاوت معنی داری داشت؛ در حالی که تغییرات در شاهد در شش ماه نسبت به سه ماه معنی دار نبود. در مورد آنزیم دهیدروژناز همه علف کش ها موجب کاهش معنی دار فعالیت این آنزیم پس از سه ماه نسبت به شاهد (6/0 14 Î ¼ gTPF. g-1"> ) شدند به طوری که کمترین فعالیت آنزیم در تیمار هالوکسی فوپ با 01/0 14 Î ¼ gTPF. g-1"> مشاهده شد که کاهش 98% نسبت به شاهد نشان داد. فعالیت این آنزیم در مورد همه تیمارها پس از شش ماه نسبت به سه ماه افزایش معنی داری داشت به طوری که بیشترین فعالیت آنزیم در تیمار توفوردی (44/1 14 Î ¼ gTPF. g-1"> ) مشاهد شد که به طور معنی داری از شاهد بیشتر بود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که علف کش های مورد مطالعه در طول دوره ی سه ماه موجب کاهش معنی دار در فعالیت آنزیم ها نسبت به شاهد شده که این فعالیت آنزیمی پس از شش ماه مجدداً به سطح قبل از مصرف علف کش ها رسیده است. این موضوع احتمالاً به این دلیل بوده است که زمان ماندگاری علف کش ها در خاک کمتر از شش ماه بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اقتصادی، ا.، و قویدل، ا.، و سلطانی طولارود، ع.، و شرری، م. (1399). تأثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک. زیست شناسی خاک, 8(1 ), 105-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=556019Vancouver : کپی

اقتصادی اختر، قویدل اکبر، سلطانی طولارود علی اشرف، شرری معراج. تأثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک. زیست شناسی خاک. 1399 [cited 2022August13];8(1 ):105-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=556019IEEE : کپی

اقتصادی، ا.، قویدل، ا.، سلطانی طولارود، ع.، شرری، م.، 1399. تأثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک. زیست شناسی خاک, [online] 8(1 ), pp.105-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=556019. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی