برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات همراهي امواج اولتراسوند با تجويز داروي تستوسترون بر پارامترهاي اسپرم و ساختار بيضه موش بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه علوم تشریحی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آنتاگونيست هاي هورمون هاي گناد و تروپين به طور موثري وظايف بيضه را کاهش مي دهند که از آن جمله مي توان به تستوسترون اشاره نمود. امروزه همچنين به اثرات تحريکي امواج فراصوت توجه زيادي شده است و برخي محققین معتقدند که امواج فراصوت قادر به افزايش اثر داروهاي مختلف و ايجاد تغييرات سطحي سلولي هستند. هدف اين تحقيق بررسي اثرات همراهي تابش امواج فراصوت با تزريق تسترسترون بر ساختار بيضه است.
مواد و روشها: گروه هاي مورد آزمايش شامل موش نر بالغ نژاد Balb/c بودند که در 4 گروه به شرح زير مورد مطالعه قرار گرفتند. موش هاي گروه شاهد ه آب مقطر هم حجم تستوسترون به صورت تزريق هفتگي داخل صفاقي دريافت کردند. گروه آزمون 1 موش هاي نر بالغي بودند که تستوسترون با دوز 25 ميلي گرم به ازاي هر موش به صورت داخل صفاقي به مدت 6 هفته (هر هفته يک روز) دريافت کردند. درگروه آزمون 2 موش ها امواج فراصوت با شدت 0.5Wat/cm2 به مدت 6 هفته به صورت يک بار در هفته دريافت کردند. در گروه آزمون 3موش ها 6 هفته تسترسترون با دوز 25 ميلي گرم به ازاي هر موش دريافت کرده و روز بعد از تزريق يک بار تابش امواج فراصوت باشد 0.5 Wat/cm2 داشتند. بعد از پايان آزمايشات، موش ها به روش دررفتگي گردن کشته شدند و اسپرم حاصل از اپيديدم از نظر درصد زنده ماندن، درصد تحرک و تعداد ارزيابي شدند. بيضه چپ موش ها پس از آماده سازي بافتي و رنگ آميزي H&E با ميکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج بدست آمده با آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون پست هاک TUKEY مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مشخص شد که تستوسترون بر بافت بيضه اثر داشته، پارامترهاي اسپرم را کاهش داد و باعث آزواسپرمي موش شد. در حالي که امواج فراصوت به تنهايي اثر معني داري بر پارامترهاي اسپرم نداشت. در گروه آزمون 3 که تستوسترون همراه با تابش امواج فراصوت دريافت کردند عوامل ساختاري بيضه با گروه آزمون 1 که تستوسترون به تنهايي دريافت کردند تفاوت معني دار نداشت، اما با گروه آزمون 2 که امواج فراصوت را به تنهايي دريافت کرده بودند، تفاوت معني دار نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: در مجموع نتايج حاصل از تحقيق نمايانگر آن بود که تاثيرات امواج فراصوت بيشتر مکانيکي و گرمايي بوده و باعث نزديکي و فشرده شدن لوله هاي مني ساز مي شود و همراهي امواج US با تجويز دارو هم باعث افزايش تاثيرات دارو نمي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی