برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1398 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 22 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر دو روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم(TBL) و سخنرانی کلاسیک بر دانش و نگرش دانشجویان مامایی در درس فوریت های مامایی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: روش یادگیری مبتنی بر تیم Based LearningTeam یک استراتژی آموزشی نوین در یادگیری مشارکتی و فعال است که در آن از مطالعه فردی، گروهی و روش حل مسئله استفاده می گردد. در پژوهش حاضر تاثیر دو روش تدریس سخنرانی کلاسیک و روش TBL بر دانش و نگرش دانشجویان مامایی در مباحث فوریت های مامایی مقایسه گردید. روش: این مطالعه کارآزمایی دوگروهی با طرح پس آزمون بر روی30 نفر از دانشجویان کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت. دانشجویان براساس معدل به دو گروه همتا تقسیم شدند و سپس به صورت تصادفی در یک گروه تدریس به شیوه سخنرانی کلاسیک (15نفر) و گروه دیگر تدریس به شیوه TBL (15 نفر) قرار گرفتند. مداخله آموزشی برای هر کدام از گروه ها به طور جداگانه به مدت 5 جلسه 2 ساعته صورت گرفت. تاثیر دو روش تدریس بر نگرش با پرسش نامه 20 سوالی و بر دانش با آزمون نهایی که در پایان 5 جلسه در هر دو روش به صورت کتبی برگزار گردید سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات دانش دانشجویان، گروه سخنرانی (16/95) و گروه TBL (22/53) تفاوت معنی-داری به نفع TBL وجود دارد (0/001>Pو 6/07=t). همچنین بین میانگین نمرات در ارزیابی فردی در گروه TBL (23/60) و ارزیابی گروهی (25/80) تفاوت معنی داری مشاهده شد (0/001>Pو 7/35=t). همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات نگرش دانشجویان گروه سخنرانی (34/53) و گروه TBL (78) نیز تفاوت معنی داری (0/001>Pو 15/749=t)به نفع TBL وجود دارد. نتیجه گیری: یافته ها بیانگر موثر بودن روش یادگیری مبتنی بر تیم را در بالا بردن دانش و نگرش دانشجویان بود. لذا براساس نتایج می توان مدرسین را به کاربرد این روش تدریس در درس فوریت های مامایی ترغیب نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شارع ملاشاهی، ص.، و برادران عطارمقدم، ح.، و بریری، ط.، و تیموری، ع.، و شارع ملاشاهی، ش.، و شارع ملاشاهی، ع. (1398). تاثیر دو روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم(TBL) و سخنرانی کلاسیک بر دانش و نگرش دانشجویان مامایی در درس فوریت های مامایی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 11(3 ), 22-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554921Vancouver : کپی

شارع ملاشاهی صدیقه، برادران عطارمقدم حمیدرضا، بریری طاهره، تیموری علیرضا، شارع ملاشاهی شادی، شارع ملاشاهی علیرضا. تاثیر دو روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم(TBL) و سخنرانی کلاسیک بر دانش و نگرش دانشجویان مامایی در درس فوریت های مامایی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1398 [cited 2021December01];11(3 ):22-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554921IEEE : کپی

شارع ملاشاهی، ص.، برادران عطارمقدم، ح.، بریری، ط.، تیموری، ع.، شارع ملاشاهی، ش.، شارع ملاشاهی، ع.، 1398. تاثیر دو روش تدریس یادگیری مبتنی بر تیم(TBL) و سخنرانی کلاسیک بر دانش و نگرش دانشجویان مامایی در درس فوریت های مامایی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 11(3 ), pp.22-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554921. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی