برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تراکم بر رشد و ضريب تبديل خوراک ماهي قزل آلاي رنگين کمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 
چکیده: 
اين تحقيق در مرکز تکثير و پرورش آبزيان اصفهان به منظور بررسي تاثير ميزان تراکم ماهي قزل آلاي رنگين کمان درواحد سطح بر افزايش وزن و ضريب تبديل خوراک انجام شد. براي اين منظور 4 تراکم مختلف شامل 44 ( به عنوان شاهد)، 62، 76 و 95 قطعه در متر مربع در 8 استخر سيماني يکسان، به مدت 135 روز مورد استفاده قرار گرفتند. براي اين آزمايش از آب چاه و هوادهي در استخرهاي سيماني استفاده گرديد. بچه ماهيان تحت آزمايش داراي ميانگين وزني برابر 3±18 گرم بودند. در پايان آزمايش تيمارها از نظر افزايش وزن، رشد ويژه و ضريب تبديل خوراک به کمک نرم افزار آماري SAS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تراکم هاي 44 و 62 قطعه در مترمربع به ترتيب با 167.7 و 165.25 گرم به ازاي هر قطعه بيشترين افزايش وزن را ايجاد کرده اند و با ساير تراکم ها اختلاف معني دار داشتند (P<0.05). از نظر ميزان رشد ويژه و ضريب تبديل خوراک نيز تراکم هاي ياد شده نتايج بهتري ارايه نمودند به طوري که با بالاترين تراکم يعني 95 قطعه در مترمربع تفاوت معني داري نشان دادند (P<0.05). همچنين با افزايش تراکم ميزان تلفات نيز افزايش يافت. به هر حال با توجه به شرايط آزمايش و نتايج حاصله تعداد 62 قطعه ماهي قزل آلاي رنگين کمان در مترمربع توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

قلی پور، ف.، و علامه فانی، س.، و محمدی ارانی، م.، و نصراصفهانی، م. (1385). بررسی اثر تراکم بر رشد و ضریب تبدیل خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان. پژوهش و سازندگی, 19(1 (پی آیند 70) در امور دام و آبزیان), 23-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55383Vancouver : کپی

قلی پور فرهاد، علامه فانی سیدکمال الدین، محمدی ارانی مجتبی، نصراصفهانی منصور. بررسی اثر تراکم بر رشد و ضریب تبدیل خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان. پژوهش و سازندگی. 1385 [cited 2021April23];19(1 (پی آیند 70) در امور دام و آبزیان):23-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55383IEEE : کپی

قلی پور، ف.، علامه فانی، س.، محمدی ارانی، م.، نصراصفهانی، م.، 1385. بررسی اثر تراکم بر رشد و ضریب تبدیل خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان. پژوهش و سازندگی, [online] 19(1 (پی آیند 70) در امور دام و آبزیان), pp.23-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55383. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی