نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1399 , دوره  44 , شماره  3 ; از صفحه 236 تا صفحه 247 .
 
عنوان مقاله: 

ارزیابی آپنه انسدادی خواب پس از جراحی عقب بردن مندیبل در بیماران اسکلتال کلاس III، توسط ترکیبی از پرسشنامه های ESS، Berlin و STOP-BANG

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میدان پارک، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی بروز آپنه ی انسدادی خواب(OSA/obstructive sleep apnea) بعد از جراحی عقب بردن مندیبل به صورت تک فکبا استفاده از ترکیبی از پرسشنامه های Berlin، STOP-BANG و Epworth بود. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت کارآزمایی نیمه تجربی مداخله ای، قبل و بعد، انجام گرفت. بیماران مبتلا به دفورمیتی کلاس III کاندید درمان جراحی ارتوگناتیک وارد این مطالعه شدند. سن، جنس، BMI، قطر دور گردن و میزان جابجایی رو به عقب مندیبل در چک لیست مطالعه، ثبت گردید. بروز OSA یک هفته قبل، یک ماه و شش ماه پس از عمل، توسط پرسشنامه ها زیر نظر متخصص ریه ثبت شد. سطح معناداری، 05/0 تعیین شد. یافته ها: در این تحقیق، 30 نفر (15 زن و 15 مرد) با میانگین سنی 25. 77 4. 76 سال مشارکت داشتند. نتایج عددی پرسشنامه هادر بازه یک ماه بعد از جراحی عقب بردن مندیبل نسبت به قبل از آن افزایش داشت، ولی شش ماه بعد از جراحی کاهش یافتو به حالت نرمال بیمار نزدیک تر شد. میزان جابه جایی مندیبل به سمت عقببا بروز OSA در بیماران، یک ماه و شش ماه بعد از جراحی براساس هر سه پرسشنامه ارتباط مستقیم ولی با پرسشنامه STOP-BANG ارتباط مستقیم و معناداری داشت (به ترتیب P=0. 022 و (P=0. 003. نتیجه گیری: نتایج حاکی از عدم وجود موارد شدید OSA، شش ماه بعد از جراحی عقب بردن مندیبل بود. همچنین شانس بروز OSA در بیماران با اضافه وزن و کسانی که جابه جایی مندیبل به مقدار زیاد انجام داده بودند بیشتر بود. تغییرات نتایج عددی پرسشنامه های خواب و بروز OSA یک ماه و شش ماه بعد عمل نسبت به قبل از آن، در بیماران با عقب بردن مندیبل تا 5mm، بصورت معناداری کمتر از موارد مساوی یا بیشتر از 5mm جابه جایی بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سمیعی راد، س.، و یاوری، ن.، و رضایی طلب، ف.، و عشق پور، م.، و جوان، ع.، و لبافچی، ع. (1399). ارزیابی آپنه انسدادی خواب پس از جراحی عقب بردن مندیبل در بیماران اسکلتال کلاس III, توسط ترکیبی از پرسشنامه های ESS, Berlin و STOP-BANG. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 44(3 ), 236-247. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=553239Vancouver : کپی

سمیعی راد سهند، یاوری نیوشا، رضایی طلب فریبا، عشق پور مجید، جوان عبداله، لبافچی علی. ارزیابی آپنه انسدادی خواب پس از جراحی عقب بردن مندیبل در بیماران اسکلتال کلاس III, توسط ترکیبی از پرسشنامه های ESS, Berlin و STOP-BANG. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1399 [cited 2022July01];44(3 ):236-247. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=553239IEEE : کپی

سمیعی راد، س.، یاوری، ن.، رضایی طلب، ف.، عشق پور، م.، جوان، ع.، لبافچی، ع.، 1399. ارزیابی آپنه انسدادی خواب پس از جراحی عقب بردن مندیبل در بیماران اسکلتال کلاس III, توسط ترکیبی از پرسشنامه های ESS, Berlin و STOP-BANG. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 44(3 ), pp.236-247. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=553239. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی