برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 217 تا صفحه 230 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسپرس با استفاده از روش های آماری چند متغیره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورز ی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارمیه، ایران
 
چکیده: 
در این بررسی تعداد 34 ژنوتیپ اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار از نظر 18 صفت زراعی، فنولوژیک و مورفولوژیک در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد که این امر حاکی از وجود تنوع ژنتیکی و گستره گزینشی بالا بین ژنوتیپ های بررسی شده است. نتایج همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی نشان داد که عملکرد علوفه با صفات ارتفاع بوته، شاخص برداشت، وزن خشک ساقه و تعداد ساقه همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد دارد. تجزیه به مؤلفه های اصلی، برای کلیه صفات، پنج مؤلفه را مشخص کرد که بیش از 73 درصد از تنوع موجود را توجیه کردند. به منظور گزینش صفات توجیه کننده عملکرد علوفه، تجزیه رگرسیون گام به گام انجام شد و صفات تعداد ساقه، تعداد برگ و شاخص برداشت به عنوان مهم ترین صفات مؤثر بر عملکرد وارد مدل شدند. با استفاده از تجزیه خوشه ای به روش وارد، ژنوتیپ های مورد مطالعه در سه گروه که به ترتیب شامل 18، 9 و 7 ژنوتیپ بودند، طبقه بندی شد. نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی، نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای را تأیید کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی هولاسو، ح.، و حسن زاده قورت تپه، ع.، و طالب زاده، ز. (1398). مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسپرس با استفاده از روش های آماری چند متغیره. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, 9(1 ), 217-230. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=552878Vancouver : کپی

عباسی هولاسو حسین، حسن زاده قورت تپه عبداله، طالب زاده زلیخا. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسپرس با استفاده از روش های آماری چند متغیره. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی. 1398 [cited 2021December09];9(1 ):217-230. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=552878IEEE : کپی

عباسی هولاسو، ح.، حسن زاده قورت تپه، ع.، طالب زاده، ز.، 1398. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسپرس با استفاده از روش های آماری چند متغیره. تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی, [online] 9(1 ), pp.217-230. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=552878. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 14 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی