برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 15 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط مواجه با عامل خردل گوگردي و سرطان در رزمندگان جنگ تحميلي در استان اصفهان؛ يک مطالعه راهنما

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با وجود کنوانسيونهاي منع استفاده از جنگ افزارهاي بيولوژيک و شيميايي، عراق طي سالهاي جنگ تحميلي عليه ايران مکررا از عوامل شيميايي بر ضد نيروهاي نظامي و غير نظامي ايران استفاده کرد. فراوان ترين ماده شيميايي مورد استفاده عراق در اين سالها موستارد سولفيد بود. ضايعات ناشي از گاز خردل را مي توان به دو دسته زودرس و ديررس تقسيم کرد. ضايعات ديررس گاز خردل عمدتا ناشي از تاثير عامل بر اجزا داخل سلولي و احتمالا اسيدهاي هسته اي مي باشد که به صورت اثرات موتاژنيک و احتمالا کارسينوژنيک ظاهر مي شود. اگر چه اثرات کارسينوژنيک گاز خردل بعد از تماس طولاني مدت با مقادير کم عامل تا حد زيادي ثابت شده است، ولي اين اثر گاز خردل کوتاه مدت و حاد با عامل هنوز ثابت نشده است. هدف اين مطالعه، تعيين ارتباط بروز سرطان با مواجهه حاد با گاز خردل مي باشد.
روش کار: مطالعه به روش کوهورت تاريخي بر روي 500 نفر از مصدومين شيميايي استان اصفهان که حداقل يکبار با اين عامل مواجهه داشتند صورت گرفت. بروز پيامد سرطان و فوت پس از مواجهه در اين گروه از رزمندگان، با بروز اين پيامدها در 500 نفر رزمنده مواجهه نيافته استان و با بروز کشوري مقايسه شد.
نتايج: کليه مصدومين مورد مطالعه، مرد بودند. ميانگين سن در موقع مطالعه در گروه مواجهه يافته 41 سال (10.8±) و در گروه مواجهه نيافته 40 سال (7.6±) بود. ميانگين سن اولين مواجهه در گروه مواجهه يافته 24.1 سال (13±) و ميانگين سن اولين مصدوميت در گروه مواجهه نيافته 23 (11±) بود. از نظر محل سکونت افراد مورد مطالعه، 81% ساکن شهر و 19% ساکن روستا بودند. از نظر تحصيلات، 395 نفر (84.5%) از گروه مواجهه يافته ديپلم و زير ديپلم بودند و 481 نفر (96.2%) از اين گروه متاهل بودند. 63 نفر (12.6%) شغل نظامي و 366 نفر (73.2%) داراي مشاغل غير نظامي بودند. در اين مطالعه، تعداد 3 بيمار سرطاني در گروه مواجهه يافته با گاز خردل و در گروه دوم مواجهه مورد سرطاني مشاهده نشد. تعداد 10 نفر از گروه مواجهه يافته و 7 نفر در گروه عدم مواجهه، فوت شده بودند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه خطر نسبي سرطان، 4.02 (36.1- 0.45= Cl 95%) و خطر نسبي فوت يا شهادت، 1.44 (3.81- 0.54= Cl 95%) به دست آمد. اين مطالعه نشان داد که بروز سرطان و فوت، با مواجهه حاد با گاز خردل در اين گروه از رزمندگان ايراني اختلاف معناداري ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی