برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر تجويز خوراكي طولاني مدت وراپاميل بر روي فعاليت تيروئيد در موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات غدد
 
چکیده: 

مقدمه: وراپاميل به عنوان يك مسدد كانال هاي مصرف وسيعي در اختلالات قلبي-عروقي دارد. شواهدي مبني بر نقش كلسيم و كانال هاي كلسيمي در فعاليت غده تيروئيد وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر مصرف طولاني مدت خوراكي وراپاميل بر روي فعاليت تيروئيد است.
روش ها: اين تحقيق برروي 5 گروه از موش هاي صحرايي نر انجام شد. گروه هاي1- 3  به مدت دو ماه بوسيله لوله گاواژ تحت تيمار با وراپاميل با دوزهاي 10، 20 و 50 mg/kg بودند. گروه شم در مدت دو ماه تنها آب مقطر دريافت كردند در حاليكه گروه كنترل دارو يا آب مقطر دريافت نكردند. در پايان دوره پس از بيهوشي و بازكردن شكم خونگيري از آئورت شكمي صورت گرفت و پس از سانتريفوژ سرم آنها جدا شد. اندازه گيري هورمون هاي تيروكسين توتال (TT4) و آزاد (FT4)، تري يدوتيرونين توتال (TT3)  و آزاد (FT3)، جذب تري يدوتيرونين به روش الايزا و اندازه گيري هورمون محرك تيروئيدي (TSH) به روش راديوايمونواسي انجام گرفت.
يافته ها: غلظت TT4 در گروه هاي شم و دوز 10 وراپاميل كاهش معني داري نسبت به گروه كنترل (0.1±3.4 و 0.1±3.6 در مقايسه با 0.3±4.5 p<0.05;μg/dL) نشان داد در حاليكه در گروه دوز 50 وراپاميل (0.2±4.2) نسبت به گروه شم افزايش معني داري مشاهده شد. در غلظت سرمي TT3 در گروه دوز 20 وراپاميل كاهش معني داري در مقايسه با گروه كنترل (8±62 در مقايسه با 14±103.3 (p<0.05;ng/dL وجود داشت. غلظت FT3(pg/dL) , FT4(ng/dL) در گروه شم نسبت به گروه كنترل كاهش يافت (p<0.05) در حاليكه در گروه هاي دوز 20 و 50 وراپاميل نسبت به گروه شم افزايش يافت. مقدار جذب تري يدوتيرونين (درصد) در گروه هاي شم (1.4±20.9) و دوز 20 وراپاميل (1.4±20.7) كاهش معني داري (p<0.005) نسبت به گروه كنترل (8±27.6) نشان داد در حاليكه در گروه هاي دوز 10 و 50 وراپاميل مقدار آن نسبت به شم افزايش يافت. اختلاف معني داري در ميزان هورمون محرك تيروئيدي، نسبت تري يدوتيرونين به تيروكسين و در اندازه گيري وزن روز اول و آخر آزمايش در گروه ها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه تجويز خوراكي طولاني مدت وراپاميل نه تنها اثر مهاري روي فعاليت تيروئيد ندارد بلكه توانسته اثر احتمالي استرس ناشي از تجويز دارو روي فعاليت غده تيروئيد را كاهش دهد. اثر استرس در كاهش فعاليت غده تيروئيد و نفع وراپاميل در جلوگيري از اين نياز به بررسي بيشتر دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شعبانی، م.، و زاهدی اصل، ص.، و شاردی مناهجی، ه. (1385). مطالعه اثر تجویز خوراکی طولانی مدت وراپامیل بر روی فعالیت تیروئید در موش های صحرایی نر. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), 10(1), 21-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55147



Vancouver : کپی

شعبانی محمد، زاهدی اصل صالح، شاردی مناهجی هما. مطالعه اثر تجویز خوراکی طولانی مدت وراپامیل بر روی فعالیت تیروئید در موش های صحرایی نر. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY). 1385 [cited 2021October27];10(1):21-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55147



IEEE : کپی

شعبانی، م.، زاهدی اصل، ص.، شاردی مناهجی، ه.، 1385. مطالعه اثر تجویز خوراکی طولانی مدت وراپامیل بر روی فعالیت تیروئید در موش های صحرایی نر. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), [online] 10(1), pp.21-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55147.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی