برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1397 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 194 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

بررسی نقش کلاس های آمادگی برای زایمان بر میزان اضطراب و انتخاب نوع زایمان در حین بارداری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف دوران حاملگی بحرانی موقعیتی است و در مواردی که به خوبی مدیریت نشود، استرس زیادی به مادر و اطرافیان او وارد می کند. این مقاله تأثیر کلاس های آمادگی برای زایمان را در زنان باردار بررسی کرده است. روش بررسی این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی از نوع تحقیقات سیستم بهداشتی انجام شد. در این پژوهش 80 زن باردار به صورت تصادفی وارد پژوهش شدند. این زنان به مدت 8 جلسه 1 /5ساعته در کلاس های آمادگی برای زایمان شرکت کردند. در ابتدا قبل از برگزاری اولین جلسه کلاس ها و سپس بعد از پایان آخرین جلسه، افراد شرکت کننده در پژوهش پرسش نامه را تکمیل کردند. پرسش نامه شامل مشخصات فردی، پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر و انتخاب نوع زایمان بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی زوج و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نمره اضطراب در زنان باردار تحت مداخله، قبل از مطالعه 5/17± 86/7 بود و بعد از پایان مطالعه به 7/54± 72/5 رسید. آزمون تی زوج نشان داد این کاهش معنادار بود 0/001> p 68/4درصد زنان باردار قبل از مطالعه زایمان طبیعی را انتخاب کرده بودند که بعد از اتمام مطالعه این میزان به 82/3 رسید. آزمون کای اسکوئر نشان داد این کاهش نیز معنادار بود (0/001>P). نتیجه گیری کلاس های آمادگی برای زایمان می تواند منجر به کاهش اضطراب و افزایش انتخاب زایمان طبیعی در زنان باردار شود. با توجه به مؤثر بودن کلاس های آمادگی برای زایمان در مثبت شدن مفاهیم ذهنی افراد، توجه ویژه به این گونه کلاس ها در زنان باردار باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خالدیان، ز.، و عابدیان، س.، و احسانی، ر. (1397). بررسی نقش کلاس های آمادگی برای زایمان بر میزان اضطراب و انتخاب نوع زایمان در حین بارداری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر سمنان. بالینی پرستاری و مامایی, 7(3 ), 194-201. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=551133Vancouver : کپی

خالدیان زینب، عابدیان سارا، احسانی راضیه. بررسی نقش کلاس های آمادگی برای زایمان بر میزان اضطراب و انتخاب نوع زایمان در حین بارداری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر سمنان. بالینی پرستاری و مامایی. 1397 [cited 2021December06];7(3 ):194-201. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=551133IEEE : کپی

خالدیان، ز.، عابدیان، س.، احسانی، ر.، 1397. بررسی نقش کلاس های آمادگی برای زایمان بر میزان اضطراب و انتخاب نوع زایمان در حین بارداری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر سمنان. بالینی پرستاری و مامایی, [online] 7(3 ), pp.194-201. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=551133. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی