برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی اثر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ترومای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: با توجه به کاهش امید در سالمندی یک راهکار احتمالی برای ارتقاء کیفیت زندگی در این دوره امید درمانی است. لذا این مطالعه با هدف "بررسی اثر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان" طراحی گردید. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در آن 56 سالمند شرکت داشتند. نمونه ها به روش تصادفی سازی بلوکی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. گروه آزمون امید درمانی گروهی را 8 جلسه 90 دقیقه ای طی 4 هفته دریافت کرد. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نمرات کیفیت زندگی در شروع، پایان و 4 هفته پس از پایان مطالعه اندازه گیری شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های "کیفیت زندگی سالمندان لیپاد" و "معاینه مختصر وضعیت روانی" استفاده شد. داده ها با نرم افزارspss نسخه 16 با استفاده از آزمون های فیشر، مجذور کای، تی مستقل، من ویتنی یو و اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی درشروع مطالعه درگروه های آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی دار نداشت اما در پایان مداخله گروه آزمون (10. 28± 54. 64) و گروه کنترل (12. 72 ± 38. 96) و چهار هفته پس از پایان مداخله گروه آزمون (8. 95 ± 52. 75) و گروه کنترل (12. 54 ± 38. 54) تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد (0. 000
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلالی، غ.، و تقربی، ز.، و سوکی، ز.، و شریفی، خ. (1399). بررسی اثر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان. روان پرستاری, 8(2 ), 104-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550162Vancouver : کپی

جلالی غزاله، تقربی زهرا، سوکی زهرا، شریفی خدیجه. بررسی اثر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان. روان پرستاری. 1399 [cited 2022January18];8(2 ):104-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550162IEEE : کپی

جلالی، غ.، تقربی، ز.، سوکی، ز.، شریفی، خ.، 1399. بررسی اثر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان. روان پرستاری, [online] 8(2 ), pp.104-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550162. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی