نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کودکان افسرده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: افسردگی در بسیاری از جنبه های زندگی کودک تاثیر می گذارد و بازی کودکان یکی از شرایطی است که در آن می توان رفتار کودکان را بهتر درک کرد و علاوه بر این سبب بهبود تعهد شناختی بیشتر در رفتار کودک می گردد. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کودکان افسرده انجام شد. روش کار: روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی کودکان مبتلا به اختلال افسردگی 8 تا 12 ساله شهر اصفهان به همراه مادران شان در سال 1398 بودند. از بین آن ها تعداد 45 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی در سه گروه 15 نفره جایگزین شدند. برای گروه آزمایش اول پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توسط هیز و همکاران در 10 جلسه 60 دقیقه ای، برای گروه آزمایش دوم پروتکل ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی محقق ساخته در 10 جلسه 60 دقیقه ای استفاده شد و برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با نرم افزار spss18 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کودکان اثر دارد (p 0. 001)، که سبب افزایش کیفیت زندگی در ابعاد عملکرد جسمانی، عملکرد عاطفی، عملکرد اجتماعی، عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی کلی شده است، اما درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی اثربخش تر از درمان اختصاصی درمان پذیرش و تعهد است (p 0. 001). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند تلویحات کاربردی در زمینه بهبود عملکرد جسمانی، عاطفی، اجتماعی و تحصیلی در جهت بهبود کیفیت زندگی کودکان افسرده به درمانگران با استفاده از روش ترکیبی درمان پذیرش و تعهد و تراپلی ارایه دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمشیدی، م.، و خیاطان، ف.، و آقایی، ا. (1399). مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کودکان افسرده. روان پرستاری, 8(1 ), 106-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550140Vancouver : کپی

جمشیدی منیژه، خیاطان فلور، آقایی اصغر. مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کودکان افسرده. روان پرستاری. 1399 [cited 2022May25];8(1 ):106-118. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550140IEEE : کپی

جمشیدی، م.، خیاطان، ف.، آقایی، ا.، 1399. مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کودکان افسرده. روان پرستاری, [online] 8(1 ), pp.106-118. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550140. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی