برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 269 تا صفحه 276 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير قارچ هاي اندوفيت گياهان فسكيوي بلند و مرتعي در كنترل بيولوژيك شپشك مومي ريشه Phenococcus solani Ferris (Hom.:Pseudococcidae)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

قارچ هاي اندوفيت Neotyphodium spp. به طورهم زيست، گياهان علوفه اي فسكيوي بلند Festuca arundinacea Shcreb و فيسكوي مرتعي .F.pratensis Huds را آلوده مي سازند. شپشك مومي Phenococcus solani Ferris به برخي گياهان علوفه اي حمله مي كند. براي بررسي نقش اين قارچ هاي هم زيست در كنترل آفت فوق، از چهار ژنوتيپ گياهي فسكيوي بلند و دو ژنوتيپ فسكيوي مرتعي كه به طور طبيعي حاوي اندوفيت بودند، استفاده شد. ابتدا پنجه هاي گياهي به دو قسمت تقسيم و يك قسمت با استفاده از مخلوط محلول دو قارچ كش شامل پروپيكونازول به مقدار دو گرم ماده موثر و فوليكور به ميزان يك ميلي ليتر در ليتر آب، عاري از قارچ شد. آزمايش در 12 تيمار، شامل شش ژنوتيپ و هر كدام داراي دو حالت، حاوي اندوفيت و بدون اندوفيت در سه تكرار در طرح بلوك كامل تصادفي در مزرعه كشت شد. شمارش شپشك ها با مشاهده اولين علايم آلودگي روي ريشه شروع شد. برا ي شمارش تعداد شپشك ها، يك كپه گياهي كه به طور ميانگين شامل 200 پنجه بود از هز تكرار (كرت) به صورت تصادفي انتخاب گرديد. تعداد پنجه، وزن ريشه و وزن ساقه يك كپه درهر پلات به صورت تر و خشك اندازه گيري شد. هم بستگي عملكرد علوفه خشك يعني وزن بخش هوايي گياهان از ارتفاع 5 سانتي متري سطح خاك و ديگر صفات رويشي با تعداد شپشك شمارش شده روي ريشه به عنوان معياري در تعيين خسارت احتمالي اين آفت بررسي شد. نتايج نشان داد كه گياهان بدون اندوفيت فسكيوي بلند به طور معني داري آلودگي بيشتر يعني تعداد زيادتري شپشك، نسبت به گياهان حاوي اندوفيت دارد. در گياهان حاوي اندوفيت هيچ شپشكي ديده نشد. عملكرد علوفه خشك نيز به طور معني داري درگياهان حاوي اندوفيت بيش از گياهان بدون اندوفيت بود. ضرايب هم بستگي نيز نشان داد كه عملكرد علوفه خشك با تعداد شپشك، هم بستگي منفي و معني داري دارد كه نشان دهنده خسارت شپشك مومي P.solani از طريق تغذيه از ريشه در گياهان بدون اندوفيت بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاتمی، ب.، و میرلوحی، آ.، و سبزعلیان، م. (1385). تاثیر قارچ های اندوفیت گیاهان فسکیوی بلند و مرتعی در کنترل بیولوژیک شپشک مومی ریشه Phenococcus solani Ferris (Hom.:Pseudococcidae). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 10(2), 269-276. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55009Vancouver : کپی

حاتمی بیژن، میرلوحی آقافخر، سبزعلیان محمدرضا. تاثیر قارچ های اندوفیت گیاهان فسکیوی بلند و مرتعی در کنترل بیولوژیک شپشک مومی ریشه Phenococcus solani Ferris (Hom.:Pseudococcidae). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1385 [cited 2021October22];10(2):269-276. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55009IEEE : کپی

حاتمی، ب.، میرلوحی، آ.، سبزعلیان، م.، 1385. تاثیر قارچ های اندوفیت گیاهان فسکیوی بلند و مرتعی در کنترل بیولوژیک شپشک مومی ریشه Phenococcus solani Ferris (Hom.:Pseudococcidae). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 10(2), pp.269-276. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55009. 

 
بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی