نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1399 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 42 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط حمایت اجتماعی با استرس دوره سالمندی در سالمندان شهرستان گناباد در سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه با توجه به میزان رشد مورد توجه سالمندان در ایران، بیش از پیش به حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب پذیر توجه می شود؛ لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با استرس دوره سالمندی در سالمندان شهرستان گناباد بود. روش کار: مطالعه توصیفی از نوع همبستگی حاضر با شرکت 153 سالمند تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهرستان گناباد در سال 1396 انجام شد. شرکت کنندگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ) و مقیاس سنجش استرسورهای سالمندی (OASS) در مدت 6 ماه جمع آوری شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 20 و با آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها: بر اساس یافته ها میانگین نمره مقیاس استرس کل 35/21± 36/76 که نشان دهنده استرس شدید در سالمندان بود. نتایج نشان داد که مقیاس استرس کل، رابطه معنی دار و معکوسی با بعد عاطفی (184/0-=r، 041/0=P) و مادی (186/0-=r، 024/0=P) حمایت اجتماعی داشت ولی با ابعاد کارکردی، ساختاری و فقدان کل حمایت اجتماعی، رابطه معنی داری وجود نداشت (05/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شارعی نیا، ح.، و جوریان، م.، و بنائی، ف.، و دانشفر، م.، و امیری دلویی، م.، و نظامی، ح.، و خلیلی، ف. (1399). ارتباط حمایت اجتماعی با استرس دوره سالمندی در سالمندان شهرستان گناباد در سال 1396. سالمند شناسی, 5(1 ), 42-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550059Vancouver : کپی

شارعی نیا حبیب، جوریان مسعود، بنائی فاطمه، دانشفر مجید، امیری دلویی معصومه، نظامی حسین، خلیلی فاطمه. ارتباط حمایت اجتماعی با استرس دوره سالمندی در سالمندان شهرستان گناباد در سال 1396. سالمند شناسی. 1399 [cited 2022May22];5(1 ):42-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550059IEEE : کپی

شارعی نیا، ح.، جوریان، م.، بنائی، ف.، دانشفر، م.، امیری دلویی، م.، نظامی، ح.، خلیلی، ف.، 1399. ارتباط حمایت اجتماعی با استرس دوره سالمندی در سالمندان شهرستان گناباد در سال 1396. سالمند شناسی, [online] 5(1 ), pp.42-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550059. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی