برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1399 , دوره  28 , شماره  4 ; از صفحه 83 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی و بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های زنان شهر ملایر انجام شد. روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو گروهی بر روی 60 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های زنان شامل دکتر غرضی و مهر شهر ملایر انجام شد. زنان باردار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تخصیص نمونه ها در دو گروه به روش تصادفی بلوکی انجام شد و سایز بلوک ها مضربی از تعداد گروه ها در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه ویژگی های دموگرافیک و مامایی و پرسش نامه خودکار آمدی شیردهی فکس و دنیس بود. مداخله طبق اصول مشاوره ای GATHER صورت گرفت. خودکار آمدی شیردهی مادران قبل از مداخله و 4 هفته پس از زایمان در هر دو گروه ارزیابی شد. یافته ها: واحدهای پژوهش در دو گروه کنترل و آزمون از نظر ویژگی های دموگرافیک همگن بودند، تغییر نمره خودکارآمدی شیردهی مادران بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت (0/001>P)، در گروه آزمون، تغییر نمره خودکارآمدی شیردهی مادران بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی دار بود (0/001>P). نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد ارایه مشاوره و آموزش ها در افزایش میزان خودکارآمدی شیردهی مادران و عملکرد آنان بسیار موثر بوده است و می تواند عملکرد زنان در رابطه با تغذیه با شیر مادر را ارتقا بخشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقابابایی، س.، و خداکرمی، ب.، و فرهادیان، م.، و کمالی، م. (1399). تاثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 28(4 ), 83-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=549946Vancouver : کپی

آقابابایی سودابه، خداکرمی بتول، فرهادیان مریم، کمالی مرضیه. تاثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1399 [cited 2021December02];28(4 ):83-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=549946IEEE : کپی

آقابابایی، س.، خداکرمی، ب.، فرهادیان، م.، کمالی، م.، 1399. تاثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 28(4 ), pp.83-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=549946. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی