برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزیابی کارکردهای برنامه های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، همدان، ایران
 
چکیده: 
عملکرد صادراتی، برنامه های تشویقی دولت، صادرات مصالح ساختمانی ایرانبا وجودبرخورداریاز ظرفیت هایبالای صادراتی، سهمکمیازبازارهایبین المللی رادر اختیارداردوبا وجود روند صعودی آناززمانتدوین برنامهسومتوسعه، همچنان فاصله زیادی با شرایطمطلوبدارد. با توجه به اهمیت نقش توسعه صادرات غیرنفتی، سیاست تشویقصادرات و راه های اثربخش تر کردن آن بهعنوانیکیازراهبردهایاصلیدرراستایسیاست کلانرشد اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است. در این مطالعه نیز با هدف بررسی اثر برنامه هایتوسعهصادرات ایران بر عملکردصادراتی، عملکرد صادرکنندگان مصالح ساختمانی با تأکید بر اثر برنامه های تشویقی صادرات مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور، 38 شرکت نمونه برگزیده در سال 1393 در زمینه صادرات مصالح ساختمانی به عنوان جامعه آماری، انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به روش پرسشنامه ای، جمع آوری و از طریق معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای «ادراک مدیر از بازار صادرات»، «دانش صادراتی»، «استراتژی صادراتی» و «بکارگیری مشوق های صادراتی» حدود 71 درصد از متغیر «عملکرد صادراتی» این شرکت ها را تبیین می کنند که با توجه به ضرایب بدست آمده اثر «استراتژی صادراتی» بر افزایش «عملکرد صادراتی» بیشتر از سایر متغیرها است. همچنین افزایش یک درصدی «برنامه های تشویقی دولت» می تواند ضمن افزایش به ترتیب 33/0 و 51/0 درصدی درک مدیران شرکت ها از بازار صادارات و دانش صادراتی آن ها، بر «تعهد صادراتی»، 29/0، بر «استراتژی صادرات»، 22/0 و بر «عملکرد صادراتی» 29/0 درصد مؤثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهبازی، ح.، و شکیبانیا، ب.، و عباسی فر، ا. (1397). ارزیابی کارکردهای برنامه های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات. کاوش های مدیریت بازرگانی, 10(19 ), 19-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=549298Vancouver : کپی

شهبازی حبیب، شکیبانیا بابک، عباسی فر اکرم. ارزیابی کارکردهای برنامه های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات. کاوش های مدیریت بازرگانی. 1397 [cited 2021December02];10(19 ):19-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=549298IEEE : کپی

شهبازی، ح.، شکیبانیا، ب.، عباسی فر، ا.، 1397. ارزیابی کارکردهای برنامه های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات. کاوش های مدیریت بازرگانی, [online] 10(19 ), pp.19-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=549298. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 29 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی