نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عوارض پس از خارج سازي لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف ليدوکايين 4 درصد براي پر کردن کاف در بيماران تحت جراحي انتخابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، گروه پرستاری
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: وجود لوله در داخل تراشه مي تواند به عنوان يک جسـم خارجي باعث تحريک راه هوايي بيماران هنگام خروج از بيهوشي عمومي شده و واکنش ها و عوارض متعددي را پديد آورد. براي پيشگيري از بروز اين واکنش ها، تدابيـر متعددي معـرفي و آزمايش شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه عوارض پس از خارج سازي لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف ليدوکايين 4 درصد براي پر کردن کاف در بيماران تحت جراحي انتخابي بود.مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي که در سال 1385 ـ 1384در يکي از بيمارستان هاي شيراز انجام شد، 200 بيمار با وضعيت فيزيکي 1 و 2 تقسيم بندي انجمن متخصصين بيهوشي آمريکا که کانديد جراحي هاي انتخابي بودند به صورت تصادفي در چهار گروه 50 نفره قرار گرفتند. لوله هاي داخل تراشه بيماران هـر يک از گروه ها با آب مقطر، ليدوکايين 4 درصد، ليدوکايين 4 درصد قليايي شده و ليدوکايين 4 درصد قليايي و گرم شده (10-5 ميلي ليتر) پرشد و اطلاعات دموگرافيک و باليني شـــامل؛ سرفه تا 6 ساعت، گلودرد و گرفتگي صدا تا 24 ساعت و لارنگواسپاسم بلافاصله پس از خارج سازي لوله داخل تراشه با استفاده از پرونده و مشاهده جمع آوري و در فرم اطلاعاتي ثبت شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري مجذورکاي، مدل رگرسيون لجستيک يک متغيره و چند متغيره تحليل گرديد.يافته ها: بين گروه هاي تحت مطالعه از نظر سرفه، گلودرد و گرفتگي صدا تفاوت معني دار آماري به دست آمد (0.05<p) که اين تفاوت از نظر سرفه، گلودرد و گرفتگي صدا بين گروه آب مقطر و هر يک از گروه هاي ليدوکايين 4 درصد قليايي شده و ليدوکايين 4 درصد قليايي و گرم شده وجود داشت. بين گروه آب مقطر و ليدوکايين 4 درصد تنها از نظر گلودرد تفاوت معني دار آماري به دست آمد. علاوه بر اين نسبت شانس سرفه، گلودرد و گرفتگي صدا تنها براي گروه آب مقطر نسبت به ليدوکايين 4 درصد قليايي و گرم شده معني دار بوده است. همچنين نسبت شانس عوارض فوق براي گروه آب مقطر و ليدوکايين 4 درصد نسبت به ليدوکايين 4 درصد قليايي و گرم شده معني دار شده است. از ميان متغيرهاي وارد شده، متغير طول مدت وجود لوله در داخل تراشه نيز در وجود عوارض ذکر شده معني دار بوده است.نتيجه گيري: پر کردن کاف لوله هاي داخل تراشه با ليدوکايين 4 درصد قليايي و ليدوکايين 4 درصد قليايي و گرم شده باعث کاهش وقوع سرفه، گلودرد، گرفتگي صدا پس از خارج سازي لوله داخل تراشه در هنگام خروج از بيهوشي عمومي مي شود. همچنين شانس بروز عوارض در گروه ليدوکايين 4 درصد قليايي و گرم شده نسبت به ساير گروه هاي تحت مطالعه کمتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معطری، م.، و شفاخواه، م.، و لهسایی، س.، و عباسی، س.، و رجایی فرد، ع. (1385). مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف لیدوکایین 4 درصد برای پر کردن کاف در بیماران تحت جراحی انتخابی. ارمغان دانش, 11(3 (پی در پی 43)), 45-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54923Vancouver : کپی

معطری مرضیه، شفاخواه مهناز، لهسایی سیدمسعود، عباسی سیدحسن، رجایی فرد عبدالرضا. مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف لیدوکایین 4 درصد برای پر کردن کاف در بیماران تحت جراحی انتخابی. ارمغان دانش. 1385 [cited 2022August12];11(3 (پی در پی 43)):45-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54923IEEE : کپی

معطری، م.، شفاخواه، م.، لهسایی، س.، عباسی، س.، رجایی فرد، ع.، 1385. مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل تراشه در سه حالت مختلف لیدوکایین 4 درصد برای پر کردن کاف در بیماران تحت جراحی انتخابی. ارمغان دانش, [online] 11(3 (پی در پی 43)), pp.45-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54923. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی