برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر آنتي ژن هاي پروتواسکولکس کيست هيداتيک بر پيشگيري از رشد کيست هاي هيداتيک ثانويه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: کيست هيداتيک در احشا داخلي انسان و بعضي حيوانات مستقر ميشود و يک مشکل بهداشتي - دامپزشکي و اقتصادي در مناطق آلوده تلقي ميگردد. هنگامي که اين کيست پاره ميشود پروتواسکولکسهاي داخل آن ممکن است به خارج راه يافته و داخل بافت ميزبان ايجاد کيستهاي جديدي موسوم به کيست ثانويه بنمايند. در اين راستا اين مطالعه به منظور تعيين تاثير آنتيژنهاي پروتواسکولکس کيست هيداتيک بر پيشگيري از رشد کيستهاي هيداتيک ثانويه انجام گرديد.مواد و روشها: اين پژوهش يک مطالعه تجربي است که بر روي 30 موش بالب - سي در سال 1383 در آزمايشگاه انگل شناسي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرد انجام گرفته است. براي اين منظور گـروه مـــورد از راه داخل صفاقي مورد تزريق پروتواسکولکس هموژنيزه شده و آنتيژنهاي سطحي پروتواسکولکس که با سه دترژنتتوئين - 80، اسدياس و تريتون ايکس - 100 تهيه گرديده بودند قرار گرفتند. به منظور حصول پاسخ ايمني مناسب تمام آنتيژنهاي فوق در مخلوطي از ادجوانت آلوم تزريق شدند. موشهاي گروه شاهد فقط با ادجوانت آلوم تزريق شدند. تمام موشهاي گروه مورد به فاصله هر دو هفته دو يادآور از آنتيژنها دريافت نمودند. دو هفته بعد از آخرين تزريق همه موشها در معرض پروتواسکولکسهاي زنده قرار گرفتند. سه ماه بعد از آلودگـي موشها کشته شدند و پروتواسکولکسهاي داخل حفره شکمي آنها شمارش گرديد. دادههاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماري تي دانشجويي تحليل گرديد.يافته ها: ميانگين تعداد کيستهاي تشکيل شده در موشهاي تزريق شده با پروتواسکولکسهاي هموژنيزه شده 2±3 بود، در حالي که ميانگين تعداد کيستها در گروه شاهد 1.7±5.8 بود (0.02<p). ميانگين تعداد کيستها در موشهاي تزريق شده با آنتيژنهاي استخراج شده با دترژنتهاي توئين - 80، اسدياس و تريتون ايکس -  100 به ترتيب؛ 3.6، 3 و 3.4 بود، در حالي که ميانگين تعداد کيستها در موشهاي گروه شاهد 5.8 بود.نتيجه گيري: نتايج نشان داد که ميانگين تعداد کيستهاي تشکيل شده در گروههاي مورد و شاهد تفاوت آماري معني داري داشت. همچنين آنتيژنهاي استخراج شده با توئين - 80، اسدياس و تريتون ايکس - 100 حاوي مواد محافظت کننده در برابر ايجاد کيستهاي ثانويه ميباشند. 
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یوسفی، ح.، و هاشم زاده چالشتری، م.، و کهن سال، ک.، و زبردست، ن.، و شیرزاد، ه.، و شهابی، ق. (1385). بررسی اثر آنتی ژن های پروتواسکولکس کیست هیداتیک بر پیشگیری از رشد کیست های هیداتیک ثانویه. ارمغان دانش, 11(3 (پی در پی 43)), 37-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54922Vancouver : کپی

یوسفی حسین، هاشم زاده چالشتری مرتضی، کهن سال کبری، زبردست نزهت، شیرزاد هدایت اله، شهابی قربانعلی. بررسی اثر آنتی ژن های پروتواسکولکس کیست هیداتیک بر پیشگیری از رشد کیست های هیداتیک ثانویه. ارمغان دانش. 1385 [cited 2022January24];11(3 (پی در پی 43)):37-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54922IEEE : کپی

یوسفی، ح.، هاشم زاده چالشتری، م.، کهن سال، ک.، زبردست، ن.، شیرزاد، ه.، شهابی، ق.، 1385. بررسی اثر آنتی ژن های پروتواسکولکس کیست هیداتیک بر پیشگیری از رشد کیست های هیداتیک ثانویه. ارمغان دانش, [online] 11(3 (پی در پی 43)), pp.37-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54922. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 256 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی