نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1398 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 87 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر نگرش به روابط فرا زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: زوج درمانی هیجان مدار رویکردی ساختاریافته و کوتاه مدت است که کاربرد گسترده ای در حل مشکلات هیجانی و عاطفی زوجین دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر نگرش به روابط فرازناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین بود. روش و مواد: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و تعداد 60 نفر (30 زوج) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر کدام شامل 30 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نگرش سهل گیرانه به روابط فرازناشویی و دلزدگی زناشویی بود. برای تحلیل داده ها، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS-22 به کار رفت. یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش (1/6) 5/39 و گروه گواه (5/6) 8/37 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره دلزدگی زناشویی گروه آزمایش از (5/0) 7/6 در پیش آزمون به (3/0) 2/3 در پس آزمون رسید (001/0>P) و نمره نگرش سهل گیرانه به روابط فرازناشویی نیز از (8/7) 3/42 در پیش آزمون به (3/6) 4/36 در پس آزمون کاهش یافت (001/0>P). کاهش نمرات مشارکت کنندگان در هر دو متغیر مورد مطالعه، در گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بوده است. نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که با مداخله زوج درمانی هیجان مدار، میزان دلزدگی زناشویی و نگرش سهل گیرانه به روابط فرازناشویی زوجین کاهش یافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهابی، ش.، و ثناگوی محرر، غ. (1398). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر نگرش به روابط فرا زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین. سلامت اجتماعی, 7(1 ), 87-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=548217Vancouver : کپی

شهابی شیفته، ثناگوی محرر غلامرضا. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر نگرش به روابط فرا زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین. سلامت اجتماعی. 1398 [cited 2022May21];7(1 ):87-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=548217IEEE : کپی

شهابی، ش.، ثناگوی محرر، غ.، 1398. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر نگرش به روابط فرا زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین. سلامت اجتماعی, [online] 7(1 ), pp.87-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=548217. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی