برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

" کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت " در زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به شکستگی لگن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 
مقدمه: شکستگی به خصوص شکستگی لگن از حوادث شایع در دوران سالمندی می باشد که منجر به ناتوانی ها، از دست دادن استقلال عملکردی در فعالیتهای روزمره زندگی و وابستگی بیمار به مراقبین خانوادگی و بویژه زنان مراقبت کننده می شود. از آنجا که کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت مراقبین از مولفه های تاثیر گذار و تضمین کننده مراقبت با کیفیت بالا در سالمندان محسوب می شود، مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت در زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به شکستگی لگن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شفا یحیائیان در سال 1398 انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی (توصیفی) بود که بر روی 175 نفر از زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به شکستگی لگن، با نمونه گیری به روش مستمر، در فاصله زمانی سه ماه (مرداد 1398 لغایت مهر 1398) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل: فرم مشخصات فردی زنان مراقب و سالمند، پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت (7 گویه ای به انظمام یک مقیاس دیداری ده درجه ای سنجش شادی) بود. در نهایت داده ها با آمار توصیفی و آزمون کروسکال والیس، آزمون من ویتنی، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسن و آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح معناداری P≤ 0. 05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: طبق نتایج این مطالعه میانگین سنی زنان مورد پژوهش 11. 70944. 0± سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت در بین زنان مورد پژوهش 62/32± 38/53 بود که نشان دهنده کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت در سطح پایین می باشد. میانگین نمره شادی از کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت در بین زنان مورد پژوهش 57/2± 77/5 بود که نشان دهنده شادی در سطح پایین می باشد. برخی مشخصات فردی زنان مراقب بمانند نسبت مراقب با سالمند (001/0p<)، تحصیلات (022/0p=)، وضعیت تاهل (001/0p<)، وضعیت شغلی (033/0p=)، مدت زمان مراقبت از سالمند (001/0p<)، دسترسی به جایگزین برای مراقبت از سالمند (001/0p<)، وضعیت بیمه (001/0p<) و وضعیت اقتصادی (001/0p<) با کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت زنان مراقب ارتباط معنی دار داشت. همچنین بر طبق نتایج رگرسیون خطی نسبت دختر با ضریب استاندارد 503/0 بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت در مراقبت از سالمندان مبتلا به شکستگی لگن دارد. نتیجه گیری: بر طبق نتایج به دست آمده، کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت زنان مراقب در سطح پایین بود. لذا ضروری است از مداخلات آموزشی و حمایتی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت در این گروه از زنان بهره جست. با توجه به این که اکثر زنان مراقب نقش های متعدد خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی داشته و با تنشهای بسیار در مراقبت از سالمند مبتلا به شکستگی لگن مواجه هستند، مستلزم توجه و رفاه بیشتر از سوی مسئولین و برنامه ریزان جامعه می باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باستانی، ف.، و نظری، ن. (1399). " کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت " در زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به شکستگی لگن. پژوهش پرستاری, 15(3 ), 22-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546885Vancouver : کپی

باستانی فریده، نظری نجمه. " کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت " در زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به شکستگی لگن. پژوهش پرستاری. 1399 [cited 2022January22];15(3 ):22-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546885IEEE : کپی

باستانی، ف.، نظری، ن.، 1399. " کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت " در زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به شکستگی لگن. پژوهش پرستاری, [online] 15(3 ), pp.22-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546885. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی