نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از این تحقیق تعیین تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان بود. روش کار: این تحقیق از نوع کابردی و از نظر شیوه جمع اوری داده ها نیمه تجربی به شکل میدانی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دبیرستانی آموزش و پرورش شهر تهران بودند که نمونه ای به حجم 84 نفر برای هرگروه مداخله و کنترل انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه سازه های نظریه برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار از نمونه پرسشنامه به کار رفته در مطالعات براتی و همکاران و عابدینی و همکاران مشتمل بر 33 گویه بود که اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. مداخله صورت گرفته شامل بهبود نگرش و هنجارهای انتزاعی رفتارهای پیشگیری از مصرف سیگار در قالب 4 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای و به مدت 1 ماه (هر هفته یک جلسه) بود. در نهایت جهت تعین نرمال بودن از آزمون چولگی-کشیدگی استفاده که با توجه به نرمال بودن از آزمون های کوواریانس، t مستقل، خی دو و تحلیل واریانس برای تبیین فرضیه های تحقیق استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که رفتار برنامه ریزی شده بر آگاهی، نگرش منفی، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری و رفتار بصورت کلی تأثیر گذا ر بود (05/0 > P). نتیجه گیری: بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود با بهره گیری از آموزش بر پایه تئوری رفتار برنامه ریزی شده که بر روی عوامل مهم روانشناختی ایجاد و یا تغییر رفتار، تأکید می کند، می توان آگاهی نسبت به مصرف سیگار، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده و رفتار پیشگیری از مصرف سیگار را بطور کلی بهبود بخشید.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلیلی، ز.، و طلایی، ا.، و شجاعی زاده، د. (1398). تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان. پژوهش پرستاری, 14(2 ), 24-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546775Vancouver : کپی

جلیلی زهرا، طلایی اشرف، شجاعی زاده داوود. تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان. پژوهش پرستاری. 1398 [cited 2022May17];14(2 ):24-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546775IEEE : کپی

جلیلی، ز.، طلایی، ا.، شجاعی زاده، د.، 1398. تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان. پژوهش پرستاری, [online] 14(2 ), pp.24-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546775. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی