برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقایسه سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: یکی از مهمترین اهداف سلامت عمومی، کاهش ناتوانی های وابسته به افزایش سن در سالمندان است. از سویی، زنان سالمند، به ویژه در طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین، بیماری های مزمن و معلولیتها را بیشتر تجربه می کنندبنابراین، مهم است که زنان در معرض خطر را شناسایی شده تا پس از شناسایی آنان اقدامات ارتقاء سطح سلامتی را مطابق با نیاز آنان اجرا نمود. از آنجاییکه مفهوم سلامت در سالمندی به مفهوم سالمند فعال و سالمند غیرفعال وابسته استلذا، در این پژوهش سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم در سال 1397 مقایسه گردیده است. روش کار: مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، برروی 100 نفر از زنان سالمند شهر قم انجام شد که 50 نفر از سالمندان فعال و 50 نفر از سالمندان غیرفعال بودند. جهت جمع آوری داده ها از چهار ابزار مشخصات دموگرافیک فردی، ابزار آزمون کوتاه شناختی (جهت تشخیص مشکلات شناختی و حذف از نمونه ها)، ابزار فعالیت روزانه و پرسشنامه سنجش سلامت عمومی گلدبرگ استفاده گردید. ابزارهای پژوهش با انجام مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل و در نرم افزار SPSS 22 با استفاده ازآزمون تی مستقلتحلیل گردید. یافته ها: در پژوهش حاضر اختلاف معناداری بین وضعیت سلامت عمومی دو گروهِ زنان سالمند فعال و غیر فعال وجود داشت (004/0 = P)، وضعیت سلامت عمومی زنان سالمند فعال بهتر از سالمندان زن غیرفعال بود (سالمندان زن فعال 22/9± 24/32 و سالمندان زن غیرفعال 24/9± 62/37). همچنین میانگین حیطه های اضطراب، افسردگی در سالمند غیر فعال بهتر بوده که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشت (0001/0>P)، اما اختلاف حیطه های نشانه جسمانی و کارکرد اجتماعی بین دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به روند سالمند شدن جمعیت کشور، نیاز هست به فعال نگه داشتن زنان سالمند توجه بیشتری شود و تسهیلات آموزشی، مشاوره ای و رفاهی در سطح جامعه برای سالمندان فراهم گردد تا سلامت سالمندان در تمامی حیطه ها تضمین گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صباغی قمی، ط.، و پیشگویی، س.، و آخوندزاده، ک.، و جدیدمیلانی، م. (1398). مقایسه سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم. پژوهش پرستاری, 14(2 ), 1-6. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546772Vancouver : کپی

صباغی قمی طاهره، پیشگویی سیدامیرحسین، آخوندزاده کبری، جدیدمیلانی مجید. مقایسه سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم. پژوهش پرستاری. 1398 [cited 2022January26];14(2 ):1-6. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546772IEEE : کپی

صباغی قمی، ط.، پیشگویی، س.، آخوندزاده، ک.، جدیدمیلانی، م.، 1398. مقایسه سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم. پژوهش پرستاری, [online] 14(2 ), pp.1-6. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546772. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی