نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 9 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر از دیدگاه پرستاران مراقبت های ویژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: امروزه ارائه مراقبت با کیفیت، از اهداف اصلی خدمات نظام بهداشتی می باشد و پرستار به عنوان محور تیم و عنصر کلیدی در این مسئله می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارائه کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت های ویژه و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی-حرفه ای ایشان انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی که از فرم مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه استانداردکیفیت مراقبت پرستاری Quality patient care scale که دارای 72سوال در ابعاد روانی – اجتماعی، جسمی و ارتباطی، انجام گرفت. مشارکت کنندگان شامل 200 پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه اصفهان – ایران بودند. یافته ها: از دیدگاه مشارکت کنندگان میانگین کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران، در ابعاد جسمی و ارتباطی مطلوب (29/0± /63/2 )و در بعد روانی_ اجتماعی تا حدی مطلوب (28/0± 45/2) بوده است. همچنین ارتباط معنی داری بین افزایش سن، کسب تجربه، نوع استخدام، میزان ساعات اضافه کاری با کیفیت مراقبت پرستاری وجود داشت (05/0p<) نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنادار بین مشخصات حرفه ای با کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر، توصیه می شود مدیران حوزه سلامت با تعدیل نمودن میزان ساعات اضافه کاری و لحاظ کردن تجربه پرستاران متبحر، گامی موثر در تدوین سیاست های لازم در ارتقا کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر بردارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسگری، ز.، و پهلوان زاده، س.، و علیمحمدی، ن.، و علیجان پور، ش. (1398). کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر از دیدگاه پرستاران مراقبت های ویژه. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), 12(1 ), 9-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546721Vancouver : کپی

عسگری زهره، پهلوان زاده سعید، علیمحمدی نصراله، علیجان پور شایان. کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر از دیدگاه پرستاران مراقبت های ویژه. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN). 1398 [cited 2022August14];12(1 ):9-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546721IEEE : کپی

عسگری، ز.، پهلوان زاده، س.، علیمحمدی، ن.، علیجان پور، ش.، 1398. کیفیت مراقبت پرستاری کل نگر از دیدگاه پرستاران مراقبت های ویژه. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), [online] 12(1 ), pp.9-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=546721. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی