برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1399 , دوره  23 , شماره  2 ; از صفحه 91 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

بهینه سازی انجماد شیشه ای تخمک گوسفندی از طریق کاهش کلسیم با افزودن EGTA به محلول انجمادی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جنین شناسی، پژوهشکده علوم تولید مثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: در فرآیند انجماد شیشه ای، کلسیم داخل سلولی تحت تاثیر مواد محافظ انجماد افزایش و توانایی تکوین تخمک کاهش می یابد. مطالعه حاضر با هدف کاهش کلسیم محیط پایه انجماد به منظور بهبود میزان لقاح و توانایی تکوین تخمک انجام شد. مواد و روش ها: مجموعه تخمک و سلول های کومولوسی از تخمدان گوسفند جمع آوری و پس از 24 ساعت کشت در محیط بلوغ، تخمک های متافاز II به پنج گروه شامل یک گروه کنترل (غیرانجمادی) و چهار گروه انجمادی تقسیم شدند. گروه های انجمادی براساس حضور یا عدم حضور اتیلن گلیکول تترااستیک اسید (EGTA) و کلسیم در محیط پایه طراحی شدند. به این منظور از چهار نوع محیط پایه شامل فسفات بافرسالین با و بدون کلسیم، همچنین فسفات بافرسالین دارای EGTA، با و بدون کلسیم استفاده شد. پس از ذوب، میزان لقاح و تکوین جنین تا تشکیل بلاستوسیست اندازه گیری شد. کیفیت بلاستوسیست با استفاده از رنگ آمیزی افتراقی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. یافته ها: بین گروه های انجمادی از لحاظ میزان زنده مانی تفاوت معنی داری وجود نداشت. میزان لقاح در محیط فاقد کلسیم بالاتر از سایر گروه های انجمادی (0/55± 68/81 و 0/67± 67/77، به ترتیب در حضور و عدم حضور EGTA) بود. در محیط فاقد کلسیم و حاوی EGTA تکوین جنین 3 و 5روزه، به ترتیب 1/38± 53/65 و 2/85± 46/21 نسبت به سایر گروه های انجمادی بالاتر بود (0/05p<). شمارش سلولی بلاستوسیست تفاوت معنی داری بین گروه های انجمادی و گروه کنترل نشان نداد. نتیجه گیری: استفاده از سیستم انجمادی بدون کلسیم از طریق افزودن EGTA می تواند سبب بهبود کیفیت تخمک بالغ گوسفندی پس از انجماد و بهبود تکوین جنین های حاصل شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صناعی، ب.، و موقر، ب.، و رضازاده ولوجردی، م.، و ابراهیمی، ب.، و بذرگر، م.، و حاجیان، م.، و جعفرپور، ف.، و نصراصفهانی، م. (1399). بهینه سازی انجماد شیشه ای تخمک گوسفندی از طریق کاهش کلسیم با افزودن EGTA به محلول انجمادی. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), 23(2 ), 91-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545752Vancouver : کپی

صناعی بتول، موقر بهار، رضازاده ولوجردی مجتبی، ابراهیمی بی تا، بذرگر مسعود، حاجیان مهدی، جعفرپور فرنوش، نصراصفهانی محمدحسین. بهینه سازی انجماد شیشه ای تخمک گوسفندی از طریق کاهش کلسیم با افزودن EGTA به محلول انجمادی. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس). 1399 [cited 2021December06];23(2 ):91-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545752IEEE : کپی

صناعی، ب.، موقر، ب.، رضازاده ولوجردی، م.، ابراهیمی، ب.، بذرگر، م.، حاجیان، م.، جعفرپور، ف.، نصراصفهانی، م.، 1399. بهینه سازی انجماد شیشه ای تخمک گوسفندی از طریق کاهش کلسیم با افزودن EGTA به محلول انجمادی. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), [online] 23(2 ), pp.91-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545752. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی