برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1399 , دوره  28 , شماره  3 ; از صفحه 2490 تا صفحه 2501 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلب موش های صحرایی دیابتی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه و عمومی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: شواهد حاکی از افزایش استرس اکسیداتیو و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی تام حاصل از فعالیت ورزشی منظم در بافت قلب بیماران دیابتی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلب موش_های دیابتی می باشد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 24 سر موش نر نژاد ویستار (با سن 10 هفته و وزن 8/11± 256 گرم) به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده انجام دادند. 48 ساعت پس از اتمام پروتکل سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی (کاتالاز، گلوتاتیون و گلوتاتیون_پراکسیداز) و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلبی موش ها اندازه گیری شد. جهت مقایسه های بین گروهی از نرم افزار version 25 SPSS آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و جهت بررسی ارتباط بین شاخص ها از آزمون پیرسون استفاده شد. نتایج: نتایج نشان دهنده تفاوت در وضعیت آنتی اکسیدانی تام، کاتالاز و گلوتاتیون (0/001=p) معنی دار و در گلوتاتیون پراکسیداز (0/240=p) معنی دار نبود. و آزمون تعقیبی افزایش معنی داری در وضعیت آنتی اکسیدانی تام و کاتالاز (تمرین سالم، کنترل سالم و تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی)؛ گلوتاتیون (تمرین سالم (0/001=p) و کنترل سالم (0/049=p) نسبت به کنترل دیابتی)؛ (تمرین سالم (0/003=p) نسبت به تمرین دیابتی) نشان داد. در نهایت برخی ارتباطات بین آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام معنی دار بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمرین استقامتی فزاینده موجب افزایش سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی تام شده و در نتیجه موجب کاهش استرس اکسیداتیو بافت قلبی موش های دیابتی می شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ا.، و نیک سرشت، ف. (1399). تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلب موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 28(3 ), 2490-2501. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545531Vancouver : کپی

محمدی افتخار، نیک سرشت فاطمه. تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلب موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1399 [cited 2021December05];28(3 ):2490-2501. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545531IEEE : کپی

محمدی، ا.، نیک سرشت، ف.، 1399. تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی و وضعیت آنتی اکسیدانی تام بافت قلب موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 28(3 ), pp.2490-2501. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545531. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی