نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 96 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

اثرکم آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسی اثر کم آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین-های امید بخش سورگوم دانه ای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده-فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های زراعی 95-1394 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح آبیاری (پس از 60، 120 و180 میلی متر تبخیر تجمعی از سطح تشتک تبخیر) در کرت های اصلی و سه فاصله بوته روی ردیف (8، 12 و 15 سانتی متر؛ به ترتیب معادل 21، 14 و 11 بوته در مترمربع) و سه لاین سورگوم دانه ای (KGS23، KGS32 و KGS36) (به صورت فاکتوریل) بودند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که عملکرد دانه لاین های سورگوم تفاوت معنی داری داشته و بیشترین (5333 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه (4011 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از لاین های KGS23 و KGS32 بدست آمد. نتایج نشان داد که سطوح آبیاری نیز اثر معنی داری بر لاین های سورگوم دانه ای داشته و لاین KGS23 از نظر اکثر صفات مورد بررسی نسبت به دو لاین دیگر، برتری معنی داری داشت. لاین KGS23 علاوه بر عملکرد بالا و صفات مورفولوژیک مناسب، سازگاری مطلوبی با شرایط کم آبیاری داشته و پس از آن لاین KGS36 بالاترین عملکرد دانه و تحمل به خشکی را داشت. اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و عملکرد بیولوژیک لاین های سورگوم معنی دار بود و با افزایش تراکم بوته، عملکرد علوفه و عملکرد بیولوژیک نیز افزایش یافت. براساس شاخص های تحمل تنش (STI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و عملکرد دانه، سورگوم لاین امیدبخش KGS23 که در کلیه سطوح آبیاری عملکرد دانه بالاتری داشت، به عنوان لاین متحمل به شرایط کم آبیاری با عملکرد بالا شناسایی شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خزایی، ع. (1398). اثرکم آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench). مجله علوم زراعی ایران, 21(2 ), 96-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545244Vancouver : کپی

خزایی عظیم. اثرکم آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench). مجله علوم زراعی ایران. 1398 [cited 2022May27];21(2 ):96-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545244IEEE : کپی

خزایی، ع.، 1398. اثرکم آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench). مجله علوم زراعی ایران, [online] 21(2 ), pp.96-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545244. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی