برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اردبیل، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دخترانه انجام گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری معلمان زن شهر اردبیل به تعداد 530 نفر بود که از این جامعه آماری براساس جدول نمونه گیری مورگان با روش تصادفی طبقه ای، نمونه ای به تعداد 216 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه استرس شغلی بردبار و پرسشنامه مدیریت زمان کوئین بود. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه با استفاده ازنظر متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ که برای استرس شغلی مقدار 87/0 و مدیریت زمان مقدار 76/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمونt تک گروهی، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد بین مهارت مدیریت زمان و استرس شغلی دبیران رابطه معکوس معنی داری وجود دارد؛ وضعیت موجود مهارت مدیریت زمان معلمان در وضع مطلوبی قرار دارد، ولی استرس شغلی معلمان بالاتر از میانگین است؛ معلمان باسابقه کاری بیشتر دارای بیشترین میزان مهارت مدیریت زمان بودند و معلمان با سنین کمتر دارای استرس شغلی بیشتری نسبت به معلمان با سن بالاتر بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آرمون، ر.، و ستاری، ص. (1399). رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل. توسعه حرفه ای معلم, 5(1 (پیاپی 15) ), 87-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545129Vancouver : کپی

آرمون ربابه، ستاری صدرالدین. رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل. توسعه حرفه ای معلم. 1399 [cited 2021November28];5(1 (پیاپی 15) ):87-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545129IEEE : کپی

آرمون، ر.، ستاری، ص.، 1399. رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس دخترانه شهر اردبیل. توسعه حرفه ای معلم, [online] 5(1 (پیاپی 15) ), pp.87-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=545129. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی