نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1399 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

پیش بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان، دلبستگی به خدا و راهبرد مقابله دین محور در زنان دارای تجربه خشونت خانوادگی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، مرکز گرمسار، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف ساختار بعضی از خانواده ها شرایط را برای اعمال خشونت علیه زنان فراهم می آورد. خشونت، سلامت و امنیت خانواده را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان، دلبستگی به خدا و راهبردهای مقابله دین محور در زنان دارای تجربه خشونت خانوادگی انجام شده است. روش کار این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران در سال 1396 بود که از بین آنان 300 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های بخشش زناشویی، تنظیم شناختی-هیجانی، دلبستگی به خدا و مقابله مذهبی بود و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون انجام شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای تنظیم هیجانی (61/0=r و 05/0>P)، دلبستگی به خدا (48/0=r و 05/0>P) و راهبرد مقابله دین محور (52/0=r و 05/0>P) با بخشودگی زناشویی در زنان دارای تجربه خشونت خانگی رابطه مثبت و معناداری داشت و به صورت معناداری توانست 8/41 درصد از تغییرات مربوط به بخشودگی زناشویی را در زنان دارای تجربه خشونت خانگی پیش بینی کند (05/0>P). نتیجه گیری با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت راهبرد مقابله دین محور، دلبستگی ایمن نسبت به خدا و تنظیم هیجان در میزان بخشش زناشویی موثر است. بنابراین در برنامه ریزی های مسیولان آشناسازی زنان دارای تجربه خشونت خانگی با سازه های اسلامی-معنوی و مدیریت هیجان ضروری به نظر می رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آخوندی، م.، و مرادی نسب، م.، و بلورسازمشهدی، ه.، و احسان پور، ف.، و پورآقایی، س. (1399). پیش بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان, دلبستگی به خدا و راهبرد مقابله دین محور در زنان دارای تجربه خشونت خانوادگی. پژوهش در دین و سلامت, 6(2 ), 115-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=544325Vancouver : کپی

آخوندی مریم، مرادی نسب منیره، بلورسازمشهدی هنگامه، احسان پور فاطمه، پورآقایی سارا. پیش بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان, دلبستگی به خدا و راهبرد مقابله دین محور در زنان دارای تجربه خشونت خانوادگی. پژوهش در دین و سلامت. 1399 [cited 2022June26];6(2 ):115-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=544325IEEE : کپی

آخوندی، م.، مرادی نسب، م.، بلورسازمشهدی، ه.، احسان پور، ف.، پورآقایی، س.، 1399. پیش بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان, دلبستگی به خدا و راهبرد مقابله دین محور در زنان دارای تجربه خشونت خانوادگی. پژوهش در دین و سلامت, [online] 6(2 ), pp.115-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=544325. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی