نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات محافظتي ليتيم در برابر مرگ سلولي ناشي از مرفين در رده سلولي PC12

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان خیابان شهید بهشتی مقابل سپاه آزمایشگاه رفرانس
 
چکیده: 
سابقه و هدف: مرفين باعث القاي مرگ سلولي در برخي رده هاي سلولي مانند سلول هاي عصبي مي شود. ليتيم علاوه بر درمان و پيشگيري از اختلالات دوقطبي داراي اثرات محافظتي در برابر سميت عصبي مي باشد. اگرچه مطالعات حيواني در مورد تاثير ليتيم بر برخي از عوارض مرفين وجود دارد. ولي در مورد تداخل اين دو دارو در سطح سلولي و اثر بر مرگ سلولي کاري انجام نشده بود، اهميت اين دو دارو ضرورت اين مطالعه را ايجاب مي کرد. در اين مطالعه ضمن نشان دادن اثرات مرفين در ايجاد مرگ سلولي، اثر ليتيم را در محافظت از سلول ها در برابر مرگ سلولي القا شده با مرفين در رده سلولي PC12 مورد بررسي قرار گرفت. مواد و روش ها: اين تحقيق با طراحي مطالعه تجربي صورت گرفت. براي تعيين ميزان مرگ سلولي از آزمون هاي MTT وانکسين 5 و براي نشان دادن القا بيان ژن هاي موثر در مرگ سلولي از آزمون PCR RT استفاده گرديد. ابتدا غلظت هاي مختلف (1.6 ,0.8 , 0.4, 0.2 mmol/L) مرفين را در زمان هاي مختلف به سلول هاي کشت داده شده اضافه شد و سپس ميزان مرگ سلولي القا شده را با آزمون هاي فوق تعيين گرديد. در بخش ديگر سلول هاي PC12 را ابتدا به مدت 72 ساعت در کلريد ليتيم نگهداري کرده و سپس غلظت هاي مختلف مرفين به آنها اضافه گرديد. نتايج با استفاده از آزمون آماري انوواي يک طرفه تحليل شد.نتايج: مرفين با غلظت هاي mmol/L8/0 و 6/1 مرگ سلولي را در سلول ها القا نمود که با آزمون هاي MTT وانکسين 5 به ترتيب پس از 24 و 12 ساعت قابل اندازه گيري بود. نتايج آزمونRT PCR نشان داد مرفين با غلظت mmol/L8/0 بيان ژن پيشبرنده مرگ سلولي Bax و ژن ممانعت کننده از مرگ سلولي Bcl-2 را به ترتيب افزايش و کاهش مي دهد. نتايج آزمون انکسين 5 نشان داد ميزان مرگ سلولي ايجاد شده با غلظت mmol/L8/0 مرفين بعد از پيشدرمان با ليتيم نسبت به گروه کنترل کمتر است. همچنين نتايج آزمونRT PCR نشان داد با پيش درمان ليتيم ميزان بيان ژنBax که در اثر مرفين mmol/L 8/0 افزايش يافته بود، کاهش يافته و ميزان بيان ژن Bcl-2 افزايش مي يابد. از طرفي ليتيم کلرايد با غلظت 2/1 ميلي مول بر ليتر به تنهايي اثري بر القاي مرگ سلولي و بيان ژن هاي Bax و Bcl-2 نداشت.نتيجه گيري: ليتيم مي تواند مرگ سلولي القا شده توسط مرفين را کاهش دهد. اين اثر ليتيم با تاثير آن بر بيان ژن هاي Bax و Bcl-2 مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجاتی، م.، و صاحبقرانی، م. (1385). اثرات محافظتی لیتیم در برابر مرگ سلولی ناشی از مرفین در رده سلولی PC12. فیض, 10(4 (پی در پی 40)), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54333Vancouver : کپی

نجاتی مجید، صاحبقرانی موسی. اثرات محافظتی لیتیم در برابر مرگ سلولی ناشی از مرفین در رده سلولی PC12. فیض. 1385 [cited 2022May24];10(4 (پی در پی 40)):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54333IEEE : کپی

نجاتی، م.، صاحبقرانی، م.، 1385. اثرات محافظتی لیتیم در برابر مرگ سلولی ناشی از مرفین در رده سلولی PC12. فیض, [online] 10(4 (پی در پی 40)), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54333. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی