مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
تدبير :   1373 , دوره  - , شماره  47 ; از صفحه 38 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

هويت نمايشگاه بين المللي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است