برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1398 , دوره  27 , شماره  3 ; از صفحه 37 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتیدر بیمارستان های دولتی استان ایلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: مدیریت زنجیره تامین در بخش بهداشت و درمان در مقایسه با دیگر صنایع به علت تاثیر بر سلامتی افراد از اهمیت به سزایی برخوردار است. در شرایط اقتصادی حاضر جهان که تفکر منطقی باید بر پایه هزینه های عمر محصول، منابع و فرآیندهای زنجیره تامین قرار گیرد، ضروری است که زنجیره تامین چابک باشد، تا بتواند عملکرد محیطی و اجتماعی مناسبی داشته و منجر به ایجاد مزیت رقابتی گردد. مواد و روش ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت روش یک تحقیق پیمایشی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش پرسنل بیمارستان های دولتی استان ایلام بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از دو نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. یافته های پژوهش: میزان شاخص KMO برابر 844/0 و کفایت نمونه گیری را نشان می دهد. تمامی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین دارای توزیع نرمال بوده و آماره آزمون بزرگ تر از 96/1 برای تمامی عوامل، حاکی از ارتباط معنی دار آن ها با چابکی زنجیره تامین است. وجود همبستگی مثبت بین چابکی زنجیره تامین و مزیت رقابتی براساس یافته های پژوهش: تایید گردید. میزان شاخص نیکویی برازش(GFI=0. 96) نشان دهنده برازش مطلوب مدل و آماره آزمون بدست آمده از مدل(T=9. 60) نشان دهنده تاثیر معنی دار چابکی زنجیره تامین بر ایجاد مزیت رقابتی است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد هفت بعد فناوری های مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف، روابط با تامین کنندگان، به کارگیری تکنولوژی های نوین، روابط مشارکتی، حساسیت نسبت به بازار و پاسخ گویی تقاضا، بر چابکی زنجیره تامین بیمارستان ها تاثیرگذارند و بیمارستان های دولتی استان ایلام در سه بعد ماندگاری و دوام، قابلیت حفظ و فرصت شناسی از مزیت نسبی رقابتی برخوردارند ولی در زمینه شایستگی های منحصر به فرد فاقد مزیت رقابتی هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی اکبری، س.، و وفایی، ف.، و نمامیان، ف.، و صیدی، م. (1398). بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتیدر بیمارستان های دولتی استان ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 27(3 ), 37-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=543052Vancouver : کپی

علی اکبری سبحان، وفایی فرهاد، نمامیان فرشید، صیدی مسعود. بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتیدر بیمارستان های دولتی استان ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1398 [cited 2022January26];27(3 ):37-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=543052IEEE : کپی

علی اکبری، س.، وفایی، ف.، نمامیان، ف.، صیدی، م.، 1398. بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتیدر بیمارستان های دولتی استان ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 27(3 ), pp.37-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=543052. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 190 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی