نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرح واره های جنسی زنان، عزت نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
پیش زمینه و هدف: آموزش مهارت های جنسی و اهمیت یادگیری آن می تواند باعث جلوگیری از بروز برخی تعارضات، اختلالات و مشکلات جنسی شود. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرح واره های جنسی زنان، عزت نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر اصفهان بوده است. مواد و روش کار: روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه ی آماری پژوهش، زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره ی شهر اصفهان بودند، که پرونده ای در خصوص مشکلات و مسائل جنسی در آن مرکز داشتند و به شیوه ی در دسترس، 30 نفر از زنانی که شرایط حضور در پژوهش را داشتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش حاضر، پرسشنامه های برانگیختگی طرح واره های شناختی در بافت جنسی (QCSASC)، عزت نفس جنسی زنان (SSFIW) و رضایت جنسی زنان (ISS) بوده است. طول مدت اعمال متغیر مستقل (آموزش مهارت های جنسی) بر گروه آزمایش 15 ساعت بود که طی شش هفته و به صورت هفته ای یک جلسه انجام گرفت. در مرحله پس آزمون دو گروه (کنترل و آزمایش) جهت بررسی اثربخشی مداخله با استفاده از پرسشنامه های فوق، مورد بازآزمایی قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها: ی این پژوهش از طریق آزمون تحلیل کوواریانس نشان دادند که آموزش مهارت های جنسی بر عزت نفس جنسی و رضایت جنسی زنان تاثیر داشته است ولی بر طرح واژه های جنسی زنان موثر نبوده است. نتیجه گیری: آموزش مهارت های جنسی می تواند باعث بهبود و افزایش رضایت جنسی زنان گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ریحانی، ف.، و خیاطان، ف. (1397). اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرح واره های جنسی زنان, عزت نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 16(2 ( پی در پی 103) ), 130-138. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=541973Vancouver : کپی

ریحانی فروغ، خیاطان فلور. اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرح واره های جنسی زنان, عزت نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1397 [cited 2022August17];16(2 ( پی در پی 103) ):130-138. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=541973IEEE : کپی

ریحانی، ف.، خیاطان، ف.، 1397. اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرح واره های جنسی زنان, عزت نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 16(2 ( پی در پی 103) ), pp.130-138. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=541973. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 245 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی