برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرایی فرآیند پرستاری دانشجویان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده علوم پزشکی خوی
 
چکیده: 
پیش زمینه و هدف: فرآیند پرستاری محور اصلی کار پرستاری و نماد رابطه کاربرد هنر و علم پرستاری در پیشگیری از بیماری ها، حفظ و ارتقاء سلامتی است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرای فرآیند پرستاری در دانشجویان دانشکده پرستاری خوی انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 40 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری خوی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده سپس به صورت تصادفی 20 نفر در گروه کنترل و 20 نفر در گروه آزمون قرار گرفتند. مداخله آموزشی برای گروه آزمون به صورت دو جلسه دوساعته برگزار شد که ارائه مطالب آموزشی توام با انجام کارگروهی به راهنمایی اساتید مجرب و همراه با تمرینات تفکر انتقادی بود ولی در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگردید. مهارت اجرایی فرآیند پرستاری دانشجویان قبل از مداخله با ارائه سناریو و بعد از مداخله بر اساس مراقبت از بیمار در بالین و توسط چک لیست مشخص گردید. جهت تعیین روایی چک لیست از روایی صوری و محتوای و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ (75/0 (α = و آزمون مجدد (70r=. /) استفاده شد. داده های خام توسط نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل و تی زوج تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: متوسط سن دانشجویان 23/1± 16/22 بود. بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، ارتباط معنی دار آماری قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل وجود نداشت (05/0 p>). نتایج آزمون تی زوج نشان داد که مداخله آموزشی بر مهارت اجرایی فرآیند پرستاری دانشجویان موثر بود (000/0 p=). بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرایی فرآیند پرستاری، پیشنهاد می گردد مراقبت از بیماران در مراکز آموزشی و درمانی بر مبنای فرآیند پرستاری و با به کارگیری اصول پرستاری مبتنی بر شواهد صورت گیرد تا زمینه ساز ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری شده و در کسب استقلال حرفه ای و ارتقاء توانمندی های پرستاران موثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مختاری، ل.، و بابایی، ر.، و زینالی، ا. (1397). تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرایی فرآیند پرستاری دانشجویان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 16(2 ( پی در پی 103) ), 122-129. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=541972Vancouver : کپی

مختاری لیلا، بابایی رویا، زینالی امیر. تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرایی فرآیند پرستاری دانشجویان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1397 [cited 2022January20];16(2 ( پی در پی 103) ):122-129. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=541972IEEE : کپی

مختاری، ل.، بابایی، ر.، زینالی، ا.، 1397. تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرایی فرآیند پرستاری دانشجویان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 16(2 ( پی در پی 103) ), pp.122-129. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=541972. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی