نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اثرات استرس برسلامت دانشجویان، به توانایی مقابله آنها بستگی دارد. دراین میان نقش منابع روان شناختی فرد در رؤیایی با استرس حائز اهمیت است. بر این اساس مطالعه با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. روش کار: مطالعه حاضرتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین (300 نفر) تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 164 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (1990)، استرس تحصیلی گادزلا (1991) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ی 22) و با روش رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تعداد بالایی از دانشجویان پرستاری دارای میزان استرس متوسطی بودند (7/92 درصد). همچنین، بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری رابطه مثبت معنادار وجود داشت (01/0P<). دانشجویان در مواجهه با استرس، راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی را بیشتر از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار به کار می بردند. نتیجه گیری: با عنایت به نتایج این مطالعه، به علت محدود بودن بکارگیری راهبردهای مسئله مدار در مقابله با استرس های تحصیلی در دانشجویان پرستاری، آموزش روش های مقابله ای مؤثر به دانشجویان پرستاری پیشنهاد می شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفوری، م.، و حجازی، م.، و شیخی، م. (1398). ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری. روان پرستاری, 7(3 ), 42-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538993Vancouver : کپی

غفوری مهری، حجازی مسعود، شیخی محمدرضا. ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری. روان پرستاری. 1398 [cited 2022August19];7(3 ):42-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538993IEEE : کپی

غفوری، م.، حجازی، م.، شیخی، م.، 1398. ارتباط بین راهبردهای مقابله ای با استرس تحصیلی دانشجویان پرستاری. روان پرستاری, [online] 7(3 ), pp.42-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538993. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی