برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثیر آموزش گروهی روانشناختی بر تاب آوری خانواده های بیماران اسکیزوفرنی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تاب آوری یکی از مهمترین عواملی است که هنگام رویارویی با تنشهای شدید، منجر به موفقیت انسان در برابر حوادث و اتفاقات می شود و توجه و ارتقای آن در مراقبان بیماران روان بسیار حائز اهمیت است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی روانشناختی خانواده بر تاب آوری خانواده های بیماران اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان روزبه تهران در سال 1396 می باشد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری کلیه افراد خانواده های بیماران اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان روزبه تهران در نیمه ی دوم سال 1396بود. از طریق روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر اساس معیارهای ورود 100 نفر انتخاب و به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت شش جلسه 90 الی 120 دقیقه ای به صورت هفته ای یک روز تحت مداخله ی آموزش روانشناختی خانواده قرار گرفتند. نمونه ها قبل و 8 هفته بعد از مداخله، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 19 و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، دقیق فیشر، تی مستقل و زوجی و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر توزیع متغیرهای زمینه ای تفاوتی وجود نداشت. میانگین میزان تاب آوری قبل از مداخله درگروه مداخله (92/9 ± 8/38) و در گروه شاهد (47/6 ± 06/38) بود که بعد از مداخله در گروه مداخله به (41/7 ± 76/44) و در گروه شاهد به (10/7 ± 52/38) رسید و این اختلاف در گروه مداخله معنی دار بود (001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که آموزش روانشناختی خانواده به روش گروهی بر تاب آوری خانواده های بیماران اسکیزوفرنی موثر است. بنابراین می توان روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر را به عنوان یک روش ساده، غیر تهاجمی، کم هزینه و موثر در ارتقای تاب آوری خانواده بیماران را به پرستاران پیشنهاد نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تقوی لاریجانی، ت.، و نوغانی، ف.، و داننده فرد، س. (1398). تاثیر آموزش گروهی روانشناختی بر تاب آوری خانواده های بیماران اسکیزوفرنی. روان پرستاری, 7(2 ), 84-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538934Vancouver : کپی

تقوی لاریجانی ترانه، نوغانی فاطمه، داننده فرد سارا. تاثیر آموزش گروهی روانشناختی بر تاب آوری خانواده های بیماران اسکیزوفرنی. روان پرستاری. 1398 [cited 2021December06];7(2 ):84-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538934IEEE : کپی

تقوی لاریجانی، ت.، نوغانی، ف.، داننده فرد، س.، 1398. تاثیر آموزش گروهی روانشناختی بر تاب آوری خانواده های بیماران اسکیزوفرنی. روان پرستاری, [online] 7(2 ), pp.84-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538934. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی