برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان شاهد و غير شاهد شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي و مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان شاهد و غير شاهد مقطع راهنمايي تحصيلي در شهر تهران بوده است. جامعه آماري دانش آموزان دوره راهنمايي مناطق 20 گانه شهر تهران در سال تحصيلي 1383-84 بوده اند، كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 104 نفر پسر و 96 نفر دختر به عنوان نمونه از ميان آنان برگزيده شده اند. روش تحقيق توصيفي- پيمايشي بوده و به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه 27 سوالي آزمون رشد اجتماعي اليس وايتزمن بر روي آزمودني ها به اجرا در آمده است و نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصيفي و روش هاي آمار استنباطي تحليل واريانس يك راهه، آزمون «t» مستقل و تعقيبي توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته هاي حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه:
۱. بين رشد اجتماعي دانش آموزان شاهد دوره راهنمايي با دانش آموزان غير شاهد دوره راهنمايي شهر تهران تفاوت معناداري وجود ندارد.
۲. بين رشد اجتماعي دانش آموزان شاهد و غير شاهد دوره راهنمايي شهر تهران كه مادران شاغل دارند با دانش آموزان شاهد و غير شاهد دوره راهنمايي شهر تهران كه مادران خانه دار دارند تفاوت معنادار وجود دارد. و اين نتيجه تاييد گرديد كه دانش آموزان شاهد و غير شاهد دوره راهنمايي كه مادران شاغل دارند از رشد اجتماعي بيش تري نسبت به دانش آموزان دوره راهنمايي كه مادران غير شاغل دارند، برخوردارند.
۳. رشد اجتماعي دانش آموزان شاهد و غير شاهد دوره راهنمايي شهر تهران رابطه مستقيم با سطح تحصيلات مادر داشته است. و تاييد گرديد كه دانش آموزان شاهد و غير شاهد دوره راهنمايي كه مادرانشان داراي سطح تحصيلات بالاتري هستند، از رشد اجتماعي بيش تري برخوردارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رهنما، ا.، و علیین، ح. (1384). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد شهر تهران. دانشور رفتار, 12(15 (ویژه مقالات علوم تربیتی 5)), 33-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53893Vancouver : کپی

رهنما اکبر، علیین حمید. مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد شهر تهران. دانشور رفتار. 1384 [cited 2021June17];12(15 (ویژه مقالات علوم تربیتی 5)):33-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53893IEEE : کپی

رهنما، ا.، علیین، ح.، 1384. مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد شهر تهران. دانشور رفتار, [online] 12(15 (ویژه مقالات علوم تربیتی 5)), pp.33-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53893. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 401 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی