نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  28 , شماره  2 ; از صفحه 71 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي کلاس بندي مالامپاتي با درجه بندي لارنگوسکوپي در ارزيابي راه هوايي فوقاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی بیهوشی بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: لوله گذاري داخل تراشه روشي رايج و بي خطر در اداره راه هوايي مي باشد. در اين رابطه، ارزيابي راه هوايي بيمار قبل از انجام هر روش بيهوشي و پيش بيني احتمال لارنگوسکوپي و لوله گذاري مشکل همواره به عنوان يک مساله مهم و اساسي باقي ماده است. براي ارزيابي راه هوايي از عوامل پيش بيني کننده متعددي از جمله آزمون نمره بندي مالامپاتي استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين موثر بودن آزمون نمره بندي مالامپاتي در بيان درجه بندي لارنگوسکوپي مي باشد.روش بررسي: تعداد 500 بيمار کانديداي عمل جراحي در يک مطالعه آينده نگر، تصادفي و دو سوکور جهت مقايسه کلاس بندي مالامپاتي با درجه بندي لارنگوسکوپي مورد بررسي قرار گرفتند تا معلوم شود آزمون نمره بندي مالامپاتي تا چه حد مي تواند راهنماي ما در پيش بيني موارد لوله  گذاري مشکل باشد. شيوع کلاسهاي مالامپاتي از I تا IV و درجه بندي لارنگوسکوپي از 1 تا 4 هر کدام به تنهايي تعيين شد و درجه بندي لارنگوسکوپي به تفکيک در هر کدام از کلاسهاي مالامپاتي مقايسه گرديد و داده ها توسط تست هاي آماري دقيق فيشر آناليز شد.يافته ها: در 500 بيمار پراکندگي درجه بندي لارنگوسکوپي در کلاس هاي مختلف مالامپاتي و حساسيت آزمون نمره بندي مالامپاتي در پيشگويي درجه بندي لارنگوسکوپي براي کلاسهاي مختلف تعيين گرديد. تفاوت معني داري از نظر پراکندگي درجه بندي لارنگوسکوپي در کلاس هاي مختلف وجود داشت (P<0.001). از نظر جنس نيز در گروه زنان پراکندگي درجه بندي لارنگوسکوپي در کلاس هاي مختلف تفاوت معني داري داشت (در گروه  مردان P= 0.110 و در گروه زنان P=0.001 بود) ولي در مقايسه دو جنس نسبت به هم تفاوت معني داري بين دو گروه موجود نبود (P=0.0.5). همچنين، اختصاصي بودن تست 98%، دقت تست 90.4%، ارزش اخباري مثبت 47.05% و ارزش اخباري منفي 91.09% به دست آمد. در ضمن حساسيت آزمون نمره بندي مالامپاتي در تشخيص درجه بندي لارنگوسکوپي مشکل نيز 17.02% بوده است.نتيجه گيري: اشکال در راه هوايي يکي از مهم ترين عوامل مرگ و مير در ارتباط با بيهوشي است لذا دانستن ميزان حساسيت آزمون نمره بندي مالامپاتي در تعيين لوله گذاري مشکل مورد نظر بود که با توجه به نتايج به دست آمده بهتر است از اکتفا نمودن به يک تست جهت ارزيابي راه هوايي مشکل پرهيز نموده و از چند تست همزمان براي افزايش حساسيت تست کمک گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رسولی، س.، و پریش، م.، و مسلمی، ف. (1385). بررسی مقایسه ای کلاس بندی مالامپاتی با درجه بندی لارنگوسکوپی در ارزیابی راه هوایی فوقانی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 28(2), 71-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53878Vancouver : کپی

رسولی سوسن، پریش مسعود، مسلمی فرناز. بررسی مقایسه ای کلاس بندی مالامپاتی با درجه بندی لارنگوسکوپی در ارزیابی راه هوایی فوقانی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1385 [cited 2022August07];28(2):71-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53878IEEE : کپی

رسولی، س.، پریش، م.، مسلمی، ف.، 1385. بررسی مقایسه ای کلاس بندی مالامپاتی با درجه بندی لارنگوسکوپی در ارزیابی راه هوایی فوقانی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 28(2), pp.71-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53878. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 328 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی