برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 33 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين اثرات انالاپريل و لوزارتان بر روي پراكسيداسيون ليپيدي در بيماران پيوند كليه اي با پلي مورفيسم هاي سيستم رنين - آنژيوتانسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کاربردی - دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در اين مطالعه بر آنيم تا اثرات انالاپريل و يا لوزارتان را بر روي پراكسيداسيون ليپيدي مطابق پلي مورفيسم هاي سيستم رنين - آنژيوتانسين در بيماران پيوند كليه اي مورد ارزيابي قرار دهيم.
روشها: در اين مطالعه بعد تعيين ژنوتيپ هاي سيستم رنين - آنژيوتانسين شامل آنزيم مبدل آنژيوتانسين (I/D)، آنژيوتانسيوژن (M235T) و رسپتور نوع 1 آنژيوتانسين II (A1166C) توسط واكنش زنجيره اي پلي مراز، 4 بيمار پيوند كليه اي، به صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. گروه اول (13 بيمار) و گروه دوم (20 بيمار) به ترتيب روزانه، با انالاپريل 10 ميلي گرم و لوزارتان 50 ميلي گرم درمان شدند. گروه سوم به عنوان كنترل مثبت شامل 13 بيمار هر دو دارو را با همان دوز دريافت نمودند و در نهايت گروه چهارم شامل 18 بيمار به عنوان كنترل منفي هيچ دارويي دريافت نكردند. مالون دآلدييد به عنوان معياري از پراكسيداسيون ليپيدي بعد از هشت هفته درمان اندازه گيري شد.
يافته ها: سطح مالون دآلديي در تمام گروهها به استثناي گروه كنترل منفي به طور معني داري كاهش يافت. درمان با داروهاي يادشده تاثيري بر پروفايل ليپيدي نداشت. (P>0.05). اگر چه كه بيماران با ژنوتيپ DD پلي مورفيسم آنزيم مبدل آنژيوتانسين، مالون دآلدييد تري گليسريد بالا (به ترتيب P=0.03, P=0.01) داشتند، اما پلي موفيسمهاي سيستم رنين - آنژيوتانسين هيچ تاثيري در كاهش استرس اكسيداتيو متعاقب درمان با داروهاي ياد شده را نداشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه انالاپريل و يا لورازتان مي توانند اندازه مالون دآلدييد را بدون توجه به ژنوتيپهاي سيستم رنين - آنژيوتانسين تغييير دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی