نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1399 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 7 .
 
عنوان مقاله: 

ارزیابی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه کاربران طبق مدل استفاده از فناوری اطلاعات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
هدف: مدل استفاده از فناوری اطلاعات برای تعیین میزان پذیرش کاربران و رضایت از سیستم اطلاعات بیمارستان استفاده می شود. هدف این پژوهش، تعیین میزان پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان توسط کاربران براساس مدل استفاده از فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی-تحلیلی در فصل بهار 1399 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کاربران سیستم اطلاعات بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند و طبق فرمول کوکراین حجم نمونه 277 کاربر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تحلیل داده با آمار توصیفی و آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج: میانگین متغیرهای پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستاتی از جمله رضایت مندی کاربران از نظر پشتیبانی سیستم از وظایف، رابط کاربری، سازگاری با وظایف، حمایت از همکاری بین بخشی، قابلیت یادگیری، قابلیت دسترسی و خدمات پشتیبانی از سیستم به ترتیب 3/78، 3/65، 3/34، 3/60، 3/21، 3/30 و 3/50 بدست آمد که نشان دهنده وضعیت مطلوب برای بعد اول و نسبتاً مطلوب برای سایر ابعاد است. نتیجه گیری: میزان پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از طرف کاربران در اکثر ابعاد مورد پژوهش در سطح نسبتاً مطلوب است اما ارتباط مناسب بین کاربران و مالکان سیستم، استفاده از پشتیبان سیستم و اتخاذ تاکتیک های مناسب مدیریتی می تواند به پذیرش و رضایت بیشتر کاربران کمک نماید.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیوی حقیقی، م.، و علی پور، ج. (1399). ارزیابی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه کاربران طبق مدل استفاده از فناوری اطلاعات. اطلاع رسانی پزشکی نوین, 6(3 ), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538475Vancouver : کپی

حیوی حقیقی محمدحسین، علی پور جهان پور. ارزیابی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه کاربران طبق مدل استفاده از فناوری اطلاعات. اطلاع رسانی پزشکی نوین. 1399 [cited 2022May28];6(3 ):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538475IEEE : کپی

حیوی حقیقی، م.، علی پور، ج.، 1399. ارزیابی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه کاربران طبق مدل استفاده از فناوری اطلاعات. اطلاع رسانی پزشکی نوین, [online] 6(3 ), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538475. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی