نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1399 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد در مراجعین به بخش زنان و زایمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
 
چکیده: 
هدف: وزن نوزاد در زمان تولد یکی از شاخص های مهم رشد، بقا و تکامل کودک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وزن هنگام تولد نوزاد با میزان وزن اولیه مادر و میزان وزن گیری مادر در طول بارداری انجام شد. روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی روی 92 نفر از زنان باردار که در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) شهرستان فسا در سال 1395 زایمان کرده بودند، انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین وزن نوزادان در هنگام تولد 29/589± 20/3181 گرم و میانگین نمایه توده بدنی مادران قبل و انتهای بارداری به ترتیب 54/5± 97/23 و 59/7± 61/29 بود. یافته ها بیانگر وجود ارتباط خطی میان وزن نوزادان با وزن مادر در ابتدای بارداری (05/0 >P-Value، 23/0=r) و انتهای بارداری (05/0 >P-Value، 24/0=r) می باشد. در مقایسه وزن هنگام تولد نوزادان بین متغیر شغل، تعداد زایمان های قبلی، نوع زایمان، سن بارداری، مصرف مکمل های دارویی، جنسیت نوزاد رابطه معناداری مشاهده نشد. اما با سابقه خویشاوندی والدین و زمان زایمان (زودرس و به موقع) رابطه معناداری مشاهده گردید. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه اهمیت و ارتباط وزن قبل از بارداری و میزان وزن گیری مادر در طی بارداری بر وزن هنگام تولد نوزاد را نشان داد. بنابراین ارائه دهندگان مراقبت های سلامتی بایستی بر دو فاکتور تناسب و تنظیم نمودن وزن زنان باردار توجهی ویژه داشته باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملکی، ز.، و دهقانی، س.، و مباشری، ف. (1399). ارتباط افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد در مراجعین به بخش زنان و زایمان. طب پیشگیری, 7(2 ), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538472Vancouver : کپی

ملکی زهرا، دهقانی سیده سمانه، مباشری فرزانه. ارتباط افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد در مراجعین به بخش زنان و زایمان. طب پیشگیری. 1399 [cited 2022May18];7(2 ):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538472IEEE : کپی

ملکی، ز.، دهقانی، س.، مباشری، ف.، 1399. ارتباط افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد در مراجعین به بخش زنان و زایمان. طب پیشگیری, [online] 7(2 ), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=538472. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی