نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط صفات شخصيتي، استرس و مهارت هاي مقابله با استرس و سيستم ايمني هومورال بدن در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يافته هاي باليني نشان مي دهد كه فشار رواني ناشي از رويدادهاي روزمره زندگي به تدريج فعاليت سيستم هاي مختلف بدن از جمله سيستم ايمني را تحت تاثير قرار داده و مي تواند آنها را تضعيف و مختل سازد. متغيرهاي گوناگون مي تواند اين تاثير را تعديل و يا تقويت نمايد. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان صفات شخصيتي (عزت نفس، سرسختي، شخصيت نوع A)، استرس و مهارت هاي مقابله با آن با سيستم ايمني بدن در پرستاران بود.روش كار: مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي بود و تعداد 246 نفر با روش نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند. در مرحله اول پرسشنامه هاي عزت نفس، سرسختي، شخصيت نوع A، استرس، مهارت مقابله با استرس در شيفت هاي كاري توسط آزمودني ها تكميل شدند. در مرحله دوم مطالعه، دو سي سي خون جهت اندازه گيري ميزان آنتي بادي هاي مورد مطالعه از آزمودني ها گرفته شد. همچنين با توجه به ماهيت تحقيق از روش تحقيق همبستگي استفاده شد.يافته ها: يافته ها نشان داد كه پادتن (آنتي بادي) IgG با عزت نفس و آنتي بادي IgM با شخصيت نوع A در پرستاران مرد رابطه مثبت و معني دار داشت (p<0.05). اما رابطه سرسختي، مهارت هاي مقابله با استرس و استرس با متغيرهاي سيستم  ايمني بدن معني دار نبود و از ميان متغيرهاي پيش بين (سرسختي، عزت نفس، شخصيت نوع A، استرس و مهارت هاي مقابله با استرس) تنها متغير استرس با متغير ملاك (آنتي بادي IgA) ارتباط معني داري را نشان داد (p=0.05).نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي حاصله مي توان نتيجه گرفت كه عزت نفس در موقعيت هاي استرس زا به خصوص استرس مزمن، مي تواند متغير IgG را تعديل كند. بنابراين بايد در مشاغل سخت چون پرستاري در كنار توانايي هاي جسمي، خصوصيات روانشناختي افراد جزو عوامل مهم اشتغال مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نریمانی، م.، و خنیا، ی.، و ابوالقاسمی، ع.، و گنجی، م.، و مجیدی، ج. (1385). ارتباط صفات شخصیتی, استرس و مهارت های مقابله با استرس و سیستم ایمنی هومورال بدن در پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 6(2 (پیاپی 20)), 188-194. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53821



Vancouver : کپی

نریمانی محمد، خنیا یوسف، ابوالقاسمی عباس، گنجی مسعود، مجیدی جعفر. ارتباط صفات شخصیتی, استرس و مهارت های مقابله با استرس و سیستم ایمنی هومورال بدن در پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1385 [cited 2022August15];6(2 (پیاپی 20)):188-194. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53821



IEEE : کپی

نریمانی، م.، خنیا، ی.، ابوالقاسمی، ع.، گنجی، م.، مجیدی، ج.، 1385. ارتباط صفات شخصیتی, استرس و مهارت های مقابله با استرس و سیستم ایمنی هومورال بدن در پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 6(2 (پیاپی 20)), pp.188-194. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53821.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 374 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی