نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1371 , دوره  16 , شماره  2-1 ; از صفحه 40 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

كريپتوسپوريديوم و اسهال كودكان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است