نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير پيگيري بر ميزان كنترل فشار خون در بيماران مبتلا به پرفشاري خون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تبعيت مبتلايان از رژيم درماني جهت دستيابي به كنترل فشار خون همواره امري چالش برانگيز بوده است و از طرفي سيستم هاي حمايتي ناكافي، برنامه ريزي غير موثر پيگيري بيماران، ناتواني بيمار در انجام اقدامات درماني در زمان عود بيماري، عدم رعايت و پيگيري رژيم غذايي و دارويي، ترخيص بدون برنامه ريزي و كمبود آگاهي نسبت به عوامل خطر بيماري و رژيم درماني، همه از عوامل قابل كنترلي هستند كه سبب بستري مجدد بيماران مبتلا به پرفشاري خون مي گردند. مطالعه حاضر به منظور تعيين تاثير پيگيري بر كنترل فشار خون بيماران با پرفشاري خون انجام شده است.روش كار: در اين مطالعه مداخله اي، بيماران هيپرتانسيو مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان به طور تصادفي در دو گروه مورد (100نفر) و شاهد (100 نفر) قرار گرفتند. پس از جمع آوري اطلاعات اوليه در بيماران گروه مورد با مراجعه به منازل در ماه اول، دوم و سوم در خصوص نقش تغذيه و تحرك، مصرف منظم دارو جهت كنترل فشار خون آموزش داده شد. سپس مجددا فشار خون بيماران در دو گروه كنترل و ميانگين فشار خون مقايسه گرديد. اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار آماري SPSS شد و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (با آزمون هاي مجذور كاي و تي) تجزيه و تحليل شد.يافته ها: %55.4 بيماران مورد و %54.3 بيماران گروه شاهد سابقه فاميلي پرفشاري خون داشتند. ميانگين BMI (Body Mass Index) قبل از مداخل در گروه مورد و شاهد به ترتيب 5.56 ± 26.8، 14.66 ± 28.04 و بعد از مداخله به ترتيب  5.38 ± 25.96، 14.29 ± 27.61 بود. قبل از اجراي برنامه پيگيري %39.13 گروه مورد و %35.87 گروه شاهد سابقه مصرف منظم دارو داشتند كه بعد از پيگيري به ترتيب %44.6 و %42.4 شده بود. پس از اجرا برنامه پيگيري %22.83 گروه مورد و %17.39 گروه شاهد در عرضه سه ماه يك بار به اورژانس يا مطب پزشكان مراجعه كرده بودند. ميانگين فشار خون سيستوليك دو گروه مورد و شاهد پس از اجراي برنامه مداخله به ترتيب ± 133 و ± 153 ميلي متر جيوه بوده و اين اختلاف از لحاظ آماري نيز معني دار بود (p<0.001). بعد از اجراي پيگيري ميزان كنترل فشار خون سيستوليك در گروه مورد %59.8 و در شاهد %35.9 بود و اين تفاوت معني دار بود (p<0.001).نتيجه گيري: نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد پس از اجراي برنامه آموزش و پيگيري در گروه مورد كنترل فشار خون بهتر از گروه شاهد بود بنابراين پيشنهاد مي شود برنامه هاي آموزشي بيماران و پيگيري و بازديد از منزل به عنوان يك روش موثر در مراقبت هاي بهداشتي و درماني بيماران هيپرتانسيو به كار گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، م.، و دادخواه، ب.، و سزاوار، س.، و مظفری، ن. (1385). تاثیر پیگیری بر میزان کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 6(2 (پیاپی 20)), 156-162. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53809Vancouver : کپی

محمدی محمدعلی، دادخواه بهروز، سزاوار سیدهاشم، مظفری ناصر. تاثیر پیگیری بر میزان کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1385 [cited 2022August17];6(2 (پیاپی 20)):156-162. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53809IEEE : کپی

محمدی، م.، دادخواه، ب.، سزاوار، س.، مظفری، ن.، 1385. تاثیر پیگیری بر میزان کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 6(2 (پیاپی 20)), pp.156-162. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53809. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 452 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی