برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  19 , شماره  82 ; از صفحه 359 تا صفحه 370 .
 
عنوان مقاله: 

متغیرهای آموزشی و ویژگی های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش بین های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: با تعیین عوامل مؤثر در مشروطی دانشجویان و شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر می توان از هدر رفتن سرمایه های مادی و انسانی پیشگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی متغیرهای آموزشی و ویژگی های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش بین های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت. روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مورد-شاهدی بود که روی73 دانشجوی مشروط و 73 دانشجوی غیرمشروط در سال تحصیلی 1396 انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از 7 پرسشنامه های استاندارد سبک های یادگیری کلب، عزت نفس روزنبرگ، فرسودگی تحصیلی، خودکار آمدی، رضایت از زندگی، سلامت معنوی و فشارزاهای تحصیلی استفاده شد. این پرسشنامه های استاندارد از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند. داده ها با روش تحلیل تمیز به روش هم زمان و گام به گام و در بخش اعتباریابی از الفای کرانباخ و تحلیل عوامل تأییدی استفاده شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان مشروط و غیر مشروط به ترتیب 03/3± 11/22 و 32/3± 67/21 سال بود. تعداد 33 نفر (2/45درصد) دانشجویان مشروط دختر و تعداد 69 نفر(5/94 درصد) مجرد بودند. از متغیرهای آموزشی معدل دیپلم و سهمیه کنکور و از متغیرهای روانشناختی فشارزاهای شرایط تحصیلی، سلامت مذهبی و سبک یادگیری هم گرا در پیش بینی عضویت گروهی دارای نقش بودند و متغیرهای دیگر هیچ کدام در روش گام به گام در پیش بینی عضویت گروهی نقش نداشتند. نتیجه گیری: با توجه به نقش برخی متغیرها به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر مشروطی، باید شرایطی در دانشگاه ایجاد شود تا با شناسایی دانشجویان در معرض خطر و اتخاذ رویکردهای حمایتی از آسیب پذیری آنها جلوگیری شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکورنیا، ع.، و تولا، م.، و اسلمی، م.، و الهام پور، ح. (1398). متغیرهای آموزشی و ویژگی های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش بین های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 19(82 ), 359-370. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537856Vancouver : کپی

شکورنیا عبدالحسین، تولا مهدی، اسلمی مریم، الهام پور حسین. متغیرهای آموزشی و ویژگی های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش بین های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1398 [cited 2021September28];19(82 ):359-370. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537856IEEE : کپی

شکورنیا، ع.، تولا، م.، اسلمی، م.، الهام پور، ح.، 1398. متغیرهای آموزشی و ویژگی های روانشناختی دانشجویان به عنوان پیش بین های مشروط شدن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 19(82 ), pp.359-370. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537856. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی