برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسی رابطه سلامت معنوی با رفتارهای مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب و حوادث جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سلامت معنوی یکی از مفاهیم اساسی پیرامون چگونگی رویارویی با مشکلات و تنش های ناشی از شرایط مختلف زندگی محسوب میشود که به عنوان یکی از ابعاد سلامت، سبب یکپارچگی سایر ابعاد آن می شود. لذا با توجه به اهمیتی که این بعد سلامت در زندگی دانشجویان دارد بر آن شدیم تا وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با رفتارهای مذهبی را در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1396 بررسی نماییم. روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی بوده که به صورت توصیفی-مقطعی بر روی 420 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بود به این نحو که در هر دانشکده بر اساس تعداد دانشجوی مشغول به تحصیل، حجم نمونه تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی بود. داده ها با توصیف توزیع فراوانی و نیز آزمون های کای اسکور، ANOVA و همبستگی پیرسون تحت نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 3/61± 20/93بود. نتایج نشان داد که فقط بین رفتارهای مذهبی با وضعیت تاهل، از لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود دارد(p<0/04). فقط بین سلامت معنوی با جنسیت و سطح تحصیلات مادر، از لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود دارد(p<0/05). 67 درصد از دانشجویان از سلامت معنوی متوسطی برخوردار بودند. هم چنین بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت(0/001>p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دانشجویان مورد بررسی از لحاظ سلامت معنوی در وضعیت خوبی قرار دارند اما از لحاظ انجام رفتارهای مذهبی، وضعیت مطلوب نیست و با توجه به همبستگی بین سلامت معنوی و رفتارهای مذهبی در دانشجویان، توجه جدی در برنامه های درسی و فرهنگی دانشجویان به این مهم، ضروری است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاوری، م.، و رضایی پندری، ح.، و مروتی شریف ‌آباد، م.، و بهره ور، و.، و افخمی عقدا، ف.، و حقیقی، م. (1398). بررسی رابطه سلامت معنوی با رفتارهای مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. طلوع بهداشت, 18(3 (مسلسل 75) ), 32-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537752Vancouver : کپی

یاوری محمدرضا، رضایی پندری حسن، مروتی شریف ‌آباد محمدعلی، بهره ور ولی، افخمی عقدا فائزه، حقیقی مرتضی. بررسی رابطه سلامت معنوی با رفتارهای مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. طلوع بهداشت. 1398 [cited 2021September26];18(3 (مسلسل 75) ):32-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537752IEEE : کپی

یاوری، م.، رضایی پندری، ح.، مروتی شریف ‌آباد، م.، بهره ور، و.، افخمی عقدا، ف.، حقیقی، م.، 1398. بررسی رابطه سلامت معنوی با رفتارهای مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. طلوع بهداشت, [online] 18(3 (مسلسل 75) ), pp.32-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537752. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 23 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی