نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  19 , شماره  82 ; از صفحه 22 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

ویژگی های روان سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: کیفیت ارتباط میان استاد و دانشجو می تواند بر فرایند تدریس و عملکرد دانشجویان مؤثر باشد. وجود یک پرسشنامه معتبر می تواند به پژوهشگران این حوزه کمک کند. این پژوهش باهدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو انجام شد. روش ها: در یک طرح توصیفی-همبستگی و به طور دقیق تر اعتباریابی آزمون، 497 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس توافق استاد و دانشجو ویلسون و رایان (Wilson and Ryan) و پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس مارش (Marsh) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی پیش بین و بررسی همسانی درونی انجام گرفت. نتایج: مقیاس از ساختاری دو عاملی برخوردار بود که 15/62 درصد واریانس را تبیین می کند. تحلیل عاملی تأییدی نیز این ساختار را تأیید کرد. همسانی درونی مقیاس با آلفای کرونباخ برای ادراکات از مدرس و مشارکت دانشجو به ترتیب 86/0 و 92/0و ضرایب دو نیمه کردن به ترتیب 88/0 و 92/0 به دست آمد. زیر مقیاس ادارکات از مدرس می توانست کیفیت تدریس استاد را پیش بینی کند. نتیجه گیری: مقیاس توافق استاد و دانشجو، از روایی و پایایی مطلوبی در نمونه دانشجویان علوم پزشکی برخوردار بود و می تواند به عنوان ابزاری دقیق در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تنهای رشوانلو، ف.، و ارخودی قلعه نویی، م.، و کارشکی، ح. (1398). ویژگی های روان سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 19(82 ), 22-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537705Vancouver : کپی

تنهای رشوانلو فرهاد، ارخودی قلعه نویی مهدی، کارشکی حسین. ویژگی های روان سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1398 [cited 2022May26];19(82 ):22-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537705IEEE : کپی

تنهای رشوانلو، ف.، ارخودی قلعه نویی، م.، کارشکی، ح.، 1398. ویژگی های روان سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 19(82 ), pp.22-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537705. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی