نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دی 1398 , دوره  8 , شماره  5 ; از صفحه 47 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دپارتمان پرستاری، دانشگاه آزاد گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت های غیرآگاهانه افراد می باشد که سبب افزایش قدرت سازگاری افراد با مقتضیات محیطی و عوامل تنش زای بیرونی می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شد. روش: مطالعه حاضر بصورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری دانشجویان پرستاری آزاد گنبد کاووس در سال 1397 بودند و نمونه ها بصورت آسان انتخاب شدند. حجم نمونه 30 نفر، به هر گروه آزمون و کنترل 15 نفر بر اساس جدول تخصیص تصادفی اختصاص داده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی Oxford و پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی Brad berry & Greaves بود. آموزش هوش هیجانی گروه آزمایش در قالب 12 جلسه 50 دقیقه ای طی شش هفته داده شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون T مستقل و تحلیل کوواریانس یک طرفه و چند متغیری استفاده شد. یافته ها: در بررسی مولفه های هوش هیجانی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب آیتم آگاهی اجتماعی و خودآگاهی بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده بودند. نمره کل هوش هیجانی هم در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 29/4± 9/11 و 41/7± 7/9 بودند بنابراین در گروه مداخله نمره کسب شده در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنا دار بود(05/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نورالدینی، ا.، و ثناگو، ا.، و مجیدنیا، م. (1398). تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری, 8(5), 47-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537600Vancouver : کپی

نورالدینی احمد، ثناگو اکرم، مجیدنیا مصطفی. تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری. 1398 [cited 2022August13];8(5):47-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537600IEEE : کپی

نورالدینی، ا.، ثناگو، ا.، مجیدنیا، م.، 1398. تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری, [online] 8(5), pp.47-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537600. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 402 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی