نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دی 1398 , دوره  8 , شماره  5 ; از صفحه 33 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری خلخال در مورد وضعیت آموزش بالینی در سال 1398

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی خلخال، خلخال، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: یکی از مهمترین بخش های آموزش در پرستاری، آموزش بالینی است. ارزیابی وضعیت آموزش بالینی به رفع یا اصلاح نقاط ضعف کمک کرده و می تواند موجب بهبودی دستیابی به اهداف آموزشی گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری خلخال در مورد وضعیت آموزش بالینی در سال 1398 انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398 بر روی 136 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی و آزاد شهر خلخال انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه وضعیت آموزش بالینی می باشد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS/23 ویراست23 در سطح معنی داری (05/0> P) و با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و نیز آزمونهای استنباطی کای دو، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره دیدگاه دانشجویان در مورد وضعیت آموزش بالینی 58/17 ± 56/81 بود که عنوان کننده وضعیت خوب آموزش بالینی بود. همچنین بیشترین نمره مربوط به اهداف و برنامه ریزی" و "مربی" به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 89/5 ± 57/27 و 17/45 ± 39/23 بود که نشان دهنده وضعیت متوسط آموزش بالینی بود. نتیجه گیری: مجموع یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد با وجود اینکه از دیدگاه دانشجویان پرستاری وضعیت آموزش بالینی خوب بوده اما محیط بالینی و نظارت و ارزشیابی در حد متوسط می باشد. لذا پیشنهاد می شود روش های مناسب نظارت و ارزشیابی دروس بالینی تدوین و تامین محیط های بالینی مناسب در اولویت دانشکده های پرستاری قرار گیرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبادی، ج.، و جعفری، م.، و مرادی، ت.، و نصیری، خ. (1398). بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری خلخال در مورد وضعیت آموزش بالینی در سال 1398. آموزش پرستاری, 8(5), 33-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537596Vancouver : کپی

عبادی جواد، جعفری میلاد، مرادی تهمینه، نصیری خدیجه. بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری خلخال در مورد وضعیت آموزش بالینی در سال 1398. آموزش پرستاری. 1398 [cited 2022May17];8(5):33-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537596IEEE : کپی

عبادی، ج.، جعفری، م.، مرادی، ت.، نصیری، خ.، 1398. بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری خلخال در مورد وضعیت آموزش بالینی در سال 1398. آموزش پرستاری, [online] 8(5), pp.33-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537596. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی