برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1398 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 298 تا صفحه 306 .
 
عنوان مقاله: 

تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بر اساس نتایج مطالعات و گزارش های ارائه شده، حوادث و آسیب های شغلی در صنایع شیمیایی باعث تحمیل خسارت های انسانی و مالی شدیدی شده اند. این حوادث می توانند حتی بقای یک صنعت شیمیایی را تهدید نمایند. شدت این حوادث در صنایع شیمیایی تحت تاثیر فاکتورهای متفاوتی می باشد. بنابراین، تحلیل علی شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی می تواند به طراحی برنامه های ایمنی برای کاهش آن در این صنایع کمک نماید. این مطالعه جامع با هدف شناسایی و همچنین تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی طراحی و به اجرا درآمده است. روش کار: این مطالعه یک بررسی جامع مقطعی و تحلیلی بود که در 22 صنعت تولید مواد شیمیایی و طی سال های 1395-1396 انجام شده است. داده های این مطالعه بر اساس سوابق و گزارش و تحلیل حوادث جمع آوری گردید. داده های مطالعه شامل 41 متغیر مستقل و 872 حادثه در یک دوره ده ساله (1385-1394) به عنوان متغیر وابسته بود. تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 0/22 و SPSS Modeler نسخه 2/14 و بر اساس تکنیک الگوریتم انتخاب ویژگی و همچنین آنالیز رگرسیون خطی چندگانه انجام شده است. سطح معنی داری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین شاخص شدت حادثه 12/145± 63/214 روز محاسبه شد. میانگین سن و سابقه شغلی افراد حادثه دیده به ترتیب 85/5± 05/38 و 32/6± 34/9 سال بود. نتایج انتخاب ویژگی نشان داد که 30 فاکتور دارای تاثیرگذاری بالا بر شدت حوادث بوده، بعلاوه بر اساس تحلیل رگرسیونی، شدت حوادث در صنایع شیمیایی مورد مطالعه تحت تاثیر 22 فاکتور فردی، سازمانی، آموزش بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE)، مدیریت ریسک، اعمال ناایمن، شرایط ناایمن و همچنین نوع بروز حوادث بوده است (05/0>p). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه تایید نمود که شدت حوادث در صنایع شیمیایی بالا می باشد. بعلاوه، میزان شدت حوادث در صنایع شیمیایی از تئوری چند عاملی در حوادث پیروی می کند. یافته مهم این مطالعه بیانگر این بود که بکارگیری ترکیبی دو روش تحلیلی انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه می تواند برای تحلیل جامع حوادث و دیگر داده های مرتبط با حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست کاربردی و سودمند باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطان زاده، ا.، و حیدری، ح.، و محمدی، ح.، و محمدبیگی، ا.، و سرسنگی، و.، و درخشان جزری، م. (1398). تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه. بهداشت و ایمنی کار, 9(4), 298-306. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537406Vancouver : کپی

سلطان زاده احمد، حیدری حمیدرضا، محمدی حیدر، محمدبیگی ابوالفضل، سرسنگی ولی، درخشان جزری میلاد. تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه. بهداشت و ایمنی کار. 1398 [cited 2021August01];9(4):298-306. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537406IEEE : کپی

سلطان زاده، ا.، حیدری، ح.، محمدی، ح.، محمدبیگی، ا.، سرسنگی، و.، درخشان جزری، م.، 1398. تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه. بهداشت و ایمنی کار, [online] 9(4), pp.298-306. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537406. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی