برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 149 تا صفحه 158 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هرس ساقه و سطوح مختلف نيتروژن بر درصد روغن و اسيدهاي چرب دانه كدوي تخم كاغذي (Cucurbita pepo L. var Styriaca)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
اين تحقيق در دو سال متوالي 1382 و 1383 به منظور بررسي اثر هرس (حذف انتهاي ساقه پس از تشكيل 10 و 14 گره در ساقه اصلي و عدم حذف ساقه) و سطوح مختلف نيتروژن (صفر، 50، 100 و 200 كيلوگرم در هكتار) بر درصد روغن دانه و اسيدهاي چرب آن در گياه كدوي تخم كاغذي،به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در گرگان انجام شد. تجزيه واريانس مركب داده هاي دو ساله نشان داد كه حذف انتهاي ساقه اصلي و سطوح نيتروژن بر درصد روغن دانه، درصد اسيد لينولئيك و درصد اسيد اولئيك تاثير معني دار داشت. مقايسه ميانيگن ها نشان داد كه بيشترين مقدار درصد روغن (%46.868) و درصد اسيد لينوئيك (%54.192) در تيمار حذف ساقه اصلي پس از تشكيل 14 گره حاصل شد كه از اين نظر با تيمار شاهد (عدم حذف ساقه) و حذف ساقه اصلي بعد از تشكيل 10 گره اختلاف معني دار داشت. در بين سطوح مختلف نيتروژن نيز بيشترين مقدار درصد روغن (%45.56) و اسيد لينوئيك (%55.120) مربوط به كاربرد 100 كيلوگرم در هكتار نيتروژن مربوط بود كه از اين نظر با شاهد (صفر) و دو سطح ديگر (50 و 200 كيلوگرم كود نيتروژن در هكتار) تفاوت معني دار داشت. نتايج همچنين نشان داد كه اثر متقابل حذف انتهاي ساقه در سطوح نيتروژن معني دار نيست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی پوری، ع.، و رحیم زاده خویی، ف.، و جوانشیر، ع.، و محمدی، س.، و بیات، ه. (1385). اثر هرس ساقه و سطوح مختلف نیتروژن بر درصد روغن و اسیدهای چرب دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. var Styriaca). دانش کشاورزی, 16(2), 149-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53721Vancouver : کپی

قلی پوری عبدالقیوم، رحیم زاده خویی فرخ، جوانشیر عزیز، محمدی سیدابوالقاسم، بیات هومان. اثر هرس ساقه و سطوح مختلف نیتروژن بر درصد روغن و اسیدهای چرب دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. var Styriaca). دانش کشاورزی. 1385 [cited 2022January22];16(2):149-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53721IEEE : کپی

قلی پوری، ع.، رحیم زاده خویی، ف.، جوانشیر، ع.، محمدی، س.، بیات، ه.، 1385. اثر هرس ساقه و سطوح مختلف نیتروژن بر درصد روغن و اسیدهای چرب دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. var Styriaca). دانش کشاورزی, [online] 16(2), pp.149-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=53721. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی